DELİL: 17.11.2023

Prof. Dr. Burhan BALTACI

 

4. Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Ödülleri

Çok şefkatli pek merhametli Allah’ın adıyla başlıyorum.

Değerli okurlarım,

Kastamonu’muzda olan güzel şeyleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum.

İlim adamı, düşünür ve mutasavvıf Muhammed İhsan OĞUZ’un (1887-1991) ilme olan yaklaşımını ihya etmek amacıyla her yıl araştırma ödülleri verilmektedir. Bu bilgiyi sizlerle daha önce de paylaşmıştım.

Bu yıl, “4. Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Ödülleri” Muhammed İhsan Oğuz Vakfı ile Kastamonu Üniversitesi Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından (Bilgehan Bilgili) Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda düzenlenen programla, protokolün ve geniş bir katılımın gözlendiği törenle sahiplerini buldu.

23 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen törenin ilk aşamasında akademik bir panel düzenlendi.

Panelde, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet TOSUN “Avni Konuk ve Muhammed İhsan Oğuz Arasındaki Mektuplaşmalar Bağlamında Vahdet-i Vücûd - Vahdet-i Şühûd Meselesi” başlıklı tebliğini sundu.

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyyup AKDAĞ “Muhammed İhsan Oğuz’a Göre Allah’a Has Kul ve Hz. Peygamber’e Has Ümmet Olma Yolu: Ahseniyye” başlıklı tebliği ile katıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sevim Arslan “Tasavvufî Kavramlar Etrafında Muhammed İhsan Oğuz’un Tasavvuf Anlayışı” başlıklı tebliğini bizlerle paylaştı.

Törenin ikinci aşamasında ise Doktora ve Yüksek Lisans düzeyinde dereceye giren tezlere ödülleri verildi. Ardından ise, bu satırların yazarının da içinde bulunduğu, yarışmaya katkı sunan Bilim Kurulu üyeleri plâketle ödüllendirildi. 

2023 YILI TEZ YARIŞMASI YÜKSEK LİSANS KATEGORİSİ SONUÇLARI

1. Muhammed Berhak DEMİR; “Analitik Düşünce Açısından Çağdaş Batı Literatüründe Tanrı'nın Varlığı Lehinde ve Aleyhindeki Delillerin Tanıtımı ve Değerlendirilmesi”, Kelam, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ

2. Sümeyye AKPINAR; “Çağdaş Bir Müfessir Olarak Me'mûn Hammûş ve et-Tefsîrü'l-Me'mûn Adlı Eseri”, Tefsir, Erciyes Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Mustafa KARAGÖZ

3. Furkan YILDIRIM; “Çocukluk Dönemi Örselenme Yaşantılarının Yetişkin Bağlanma Stilleri ve Tanrı'ya Bağlanma Stilleri Üzerindeki Etkisi”, Din Psikolojisi, Kastamonu Üniversitesi, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem GÜLMEZ

Teşvik Ödülü: İsmail ARSLAN; “Tasavvufun Teşekkülüne Dair Bir Eser Olarak Edebü'l-Mülûk ve Kaynak Değeri”, Tasavvuf, Yalova Üniversitesi, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Hacı Bayram BAŞER

2023 YILI TEZ YARIŞMASI DOKTORA KATEGORİSİ SONUÇLARI

1. Ali TEKKOYUN; “Oryantalistlerin Hz. Aişe Anlatımlarına Metodolojik Bir İnceleme: Evlilik Yaşı ve İfk Hadisesi”, İslam Tarihi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Zafer DUYGU ve Prof. Dr. Hanefi PALABIYIK

2. Nuran ÜÇOK; “Erken Dönem Mu'tezile- İmamiyye Etkileşimi (Başlangıçtan Şeyh Sadûk'un Ölümüne Kadar)”, İslam Mezhepleri Tarihi, Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Osman AYDINLI

3. Batuhan Buğra AKARTEPE; “Hisse Senedi Şer'î İzleme Kriterlerinin Analizi”, İslam Hukuku, İstanbul Üniversitesi, Danışman: Prof Dr. Necmeddin KIZILKAYA

Teşvik Ödülü: Murat OLTULU; “Ḳur'ān'da İmgesel İnşanın Semantik Analizi -Ses Örneği-”, Tefsir, Ankara Üniversitesi, Danışman:  Prof. Dr. Halis ALBAYRAK

“4. Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Ödüllerini” kazanan araştırmacılar başta olmak üzere, başvuru yapan bütün genç araştırmacıları tebrik ediyor çalışmalarında üstün başarılar diliyorum.

Bu ödülü tertip eden Muhammed İhsan Oğuz Vakfı ile Kastamonu Üniversitesi Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezine, ülkemizin farklı üniversitelerinden katkı sunan bilim kurulu üyesi hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bir Soru:

Değerli okurlarım,

Yukarıda bahsi geçen törenin de gerçekleştirildiği Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin adı “Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi” idi. 2015 yılında 38 yaşında iken kaybettiğimiz Orman Fakültesi öğretim üyesi Merhum Dr. Bilgehan Bilgili Hocanın anısına bu isim verilmişti.

Son günlerde Merkez kütüphanede yapılan faaliyetlerle alakalı gelen davetiyelerde bu ismin kaldırıldığı, yerine sadece “Merkez Kütüphanesi” ifadesinin kullanıldığını görüyoruz. Bazı yetkililere sordum. Cevap alamadım. Belki bu köşeden yazarsam cevap alabilirim, düşüncesiyle yazıyorum. Umarım merhum hocamızın ismi tekrar yâd edilmeye devam eder.

Soru şu: Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin adında yer alan “Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi” ifadesi niçin kullanılmamaktadır, bu isim kaldırılmış mıdır?

Yoksa bu isim silme süreci üniversite içinde ismi çeşitli bina ve tesislere verilen merhum hocalarımızı da kapsayacak mı? Vefadan vaz mı geçiliyor?

Ne Zaman Düzelü?

İcranın sorgusunun yanında, ihmalin sorgusunun da yapıldığı gün.

Sağlıcakla kalın.