İLİ              KASTAMONU

İLÇESİ       MERKEZ

Mehmed  Tursi efendi diye bilinen zat Kastamonu merkezinde Nasrullah civarında bugünkü Halk bankasının bulunduğu yer yakınında  Belediye caddesi ile  Nasrullah  meydanı arasındadır. Şu anda mezarının bulunduğu yerde  üç katlı bir bina vardır. Bu binanın yerine yeni bina yapılırken bodrum katındaki mezar yerinden alınmış ve 1978 yılında mezarı İsmailbey haziresindeki İsmailbey türbesinin kuzey kenarına nakledilmiş ve yerine  yeni bina yapılmıştır. Doğudan Tur kentinden geldiği için bu adla anılır.

Frenk Şah  ile aynı medresede ilim tahsil etmiş ve onun mekanında kalmış ve vefatından sonra da onun vakıf arazisi içerisinde ebedi istirahatine çekilmiştir.

1300 lü yıllarda yaşadığı tahmin edilmektedir. Medrese hocası olarak görev yapmıştır. Daha ziyade kelam dersleri vermiştir.

İyi derecede farsça bilmektedir. Derslerini farsça olarak anlatmıştır. Farsça yazdığı kelam ile ilgili kitabı olduğu anlatılsa da böyle bir esere henüz ulaşılamamıştır.

Sohbetlerinde Türkçe  kullandığı için halkın kısa sürede gönlünü kazanmıştır. Bir çok ilim irfan sohbetleri yapmıştır.

Aldığı eğitimin bir gereği olsa gerek sohbetleri  ilim irfan üzerinedir. Halkın islamiyeti öğrenmesinde büyük emekleri olmuştur.

Aradan uzun zaman geçmesine rağmen onun ne derce sevilen ve sayılan bir zat olduğu  ve isminin günümüze kadar ulaşabilmesinin en güzel delilidir.

Mehmed Tursi Efendinin doğum tarihi ve ölüm tarihi ile hangi medresede hocalık yaptığı konusunda da bir bilgiye ulaşılamamıştır. Kastamonu şehir merkezinde 36 medrese olmasına rağmen bunların çoğu yıkılmış ve yerine de başka binalar yapılmıştır.

Mekanı cennet ruhu Şad olsun

                                                                    Zühtü Aslan