Mustafa Efendi Türbesi

İLİ                        KASTAMONU

İLÇESİ                 MERKEZ

YERİ                   GÖLKÖY

Mustafa Efendi Kastamonu merkeze 15 km mesafede Göl köyde miladi 1668 yılında doğmuştur. Babası Mehmet ağayı küçük yaşta kaybetmiş ve yetim kalmıştır. Amcasının yanına İstanbul’a giderek  Elmas Paşa sayesinde iyi bir eğitim almıştır.

Osmanlı sarayı tavukçu başı olan Ali ağanın kızı Emine hanım ile evlenmiştir. Bir süre Viyana’da görev yapmış daha sonra 1736 yılında Osmanlı İmparatorluğunda  Hariciye nazırı olarak göreve başlamıştır.

1741 yılında Kastamonu’da Reisül küttab  olarak görev yaptığı sırada Nasrullah Camisini kıble yönüne doğru büyüterek altı kubbeli olan bu camiyi dokuz kubbeli olarak büyütmüştür.

Caminin güney doğu kısmına Nasrullah kütüphanesi binasını yaptırmıştır. Belgırat’da Sırpların yıktığı bir camiyi  yeniden yaptırmıştır. Doğum yeri olan göl köye bir cami ve bir de çeşme yaptırmıştır. Kastamonu Deveciler Camisinin yanına bir dönem Jandarma mektebi olarak da kullanılan binayı yaptırmıştır.

Devrekani Kırvaç köyü camisini, Kastamonu merkezdeki Aşirefendi Hanını  yaptırmıştır. Ayrıca 1940 yılında yıktırılan Aşırefendiş Hanı  önündeki Kız mektebini yaptırmıştır.

Bu sırada Hac vazifesini yapmış ve Reisül Küttab Hacı Mustafa Efendi olarak ismi halk arasında büyük itibar görmeye başlamıştır.

İstanbul’da Aşirefendi kütüphanesini yaptırmıştır.  Nasrullah Camisi ve külliyenin giderlerini karşılamak üzere çok sayıda dükkan arazi ve değişik gayrimenkulleri  vakfederek akarlar kazandırmıştır. Kayın pederi Ali Ağa ve Eşi Emine Hanım’ın memleketi olan Karaman’da Cami, mektep ve medrese yaptırmıştır.

Aşir ve Abürrezzak  adlı iki oğlu vardır. Kızını ise Ebubekir Rasim Paşa ile evlendirmiştir.

1747 yılında Edirne’de  Reisül Küttab olarak görev yapan Hacı Mustafa Efendi 1748 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Hacı Mustafa Efendinin türbesi İstanbul’da Eyüp Sultan Camisinin yanındadır.  Günümüzde Eyüp Sultan Camisinin deniz tarafındaki giriş kapısının yanındaki mezarının üstü açıktır.

Mekanı Cennet ruhu şad olsun.

          Zühtü Aslan