İLİ                KASTAMONU

İLÇESİ         MERKEZ

YERİ             GEYİKLİ KÖYÜ

Kastamonu merkeze 17 km mesafede geyikli köyündeki türbede iki adet zata ait mezar vardır. Bunlardan bir tanesi Geyikli Sultan diye bilinen zata aittir. Bu zatın Geyikler ile dağdan kereste taşıyarak bu köye bir cami yaptırdığı ve caminin yanındaki yere de bir türbe yaptırdığı anlatılmaktadır.

Bu türbe içindeki ikinci mezar ise Ahlat köyündeki Benli Sultan türbesinde yatan  Nakşibendi Şeyhi  Mehmet Muhiddin Efendinin halifelerinden olan  Şeyh Mustafa Efendi’ye aittir. Bu köy eskiden, Hacı İshak ve Şükrullah Dede vakıfları tarafından gelirler sağlanan bir zaviyedir. Bu zaviyenin hocalarından oldukları anlatılan Şeyh Mustafa Efendi ve Oğluna ait olduğu anlatılmaktadır. Şeyh Mustafa Efendinin ölümünden sonra oğlu tarafından yaptırılan türbe ise halk arasında Geyikli türbe diye bilinmektedir.

Benli Sultan Şeyh Muhiddin Efendinin altı oğlu olup bunlardan sadece oğullarından Mahmut Efendi kendisinden sonra Posta oturmuştur. Benli sultan sağlığında yetiştirdiği talebelerinden bazılarına Şeyhlik makamı vermiş ve bunların başka yerlerdeki dergah ve zaviyelerde Şeyhlik  yağmalarını sağlamıştır.

Bunlardan bir tanesi de Şeyh Mustafa Efendidir. Benli Sultan’ın Hazreti Pir Şeyh Şabanı Veli ile aynı dönemlerde yaşadığı bilinmektedir. Şeyh Mustafa Efendi de bu dönemlerde yaşamış olmalıdır.

Geyikli türbenin ve buradaki camini yıkılarak yerine yeni bir caminin yapıldığı ve türbenin de betonarme olarak yenilendiği bilinmektedir.

Cuma Namazlarından sonra ve arife günlerinde civar köyler tarafından ziyaret edilen türbe aynı zamanda Yağmur Duaları için de toplanılan ve ziyaret edilen bir mekandır.

Kastamonu merkeze yakınlığı ve yolunun da düzgün ve güzel oluşunun yanında her türlü vasıta ile ulaşılabilen bu mekan Kastamonu İnanç turizmi için de önemli bir yerdir. Tanıtımının yapılması durumunda günübirlik inanç turizmi için ziyarete uygun bir mekandır.

Şeyh Mustafa Efendinin mekanı cennet ruhu Şad olsun.

                Zühtü Aslan