İLİ                      KASTAMONU

İLÇESİ               MERKEZ

YERİ                  HİSAR ARDI CADDESİ

Kastamonu da bulunan ve ülkemizdeki dört kutup dan birisi olarak bilinen Şeyh Şabanı Veli  Halveti tarikatının Şabaniye kolunu kurmuştur.

Şeyh Şabanı Veli 1481 yılında Hanönü  İlçesi Yukarı Çakır Çay köyünde doğmuştur. Kastamonu da 1569 yılında hakkın rahmetine kavuşmuştur. Şeyh Şabanı Veli türbesinde kendi dönem alimleri, peşgirci başısı  ve kendinden sonra posta geçen bazı zatlar ile birlikte türbesinde ebedi istiratgahına çekilmiştir.

Dünyaya gelmeden önce babasını, 3 yaşında annesini  kaybetmiştir. Taşköprü İlçesinde yaşayan bir hanımın himayesinde büyümüş ve tahsil hayatına da Taşköprü de başlamıştır. Taşköprü medresesini bitirmiş ancak kendi görüşüne göre kemale ermemiş ve ileri düzeyde ilim tahsil etmek için Kastamonu ya gitmeye karar vermiştir. Yolda gelirken Günümüzde Akdoğan Köyü Tekke mahallesinde bulunan ve  Horasan Erenlerinden olduğu bilinen İshak Horasani nin Tekkesinde misafir olmuş ve tekke şeyhleri ile  ilmi sohbetler yapmıştır.

O dönmedeki Tekke Şeyhi Şeyh Şabanı Veli  benim sana ilim olarak verebileceğim bir şey yok. Sen Kastamonu ya gidesin ve orada bulunan  Veli Bin Osman ı bulasın ve benim de selamımı ile söyleyin diyerek Gönlünde yatan Kastamonu ya doğru yolcu betmiş ve iki günlük de yol azığı vermiştir. Kastamonu ya geldikten sonra bu zatı bulmuş ve ondan uzunca bir süre ders almış ve İcazetnamesini de almıştır. Veli Bin Osman benim bilgim buraya kadar demiş ve ileri düzeyde bilgi tahsil etmesi için İstanbul a gitmesini söylemiştir.  O yıllarda Candaroğulları Beyliği ile  Osmanlı Devleti birleşmiş ve Kastamonu Medreselerinde bulunan üst düzey alimler başta İstanbul olmak üzere Anadolu nun  değişik illerinde bulunan Şehzadeleri eğitmek için Kastamonu dan ayrılmışlardır. Onların Peşinden giderek İstanbul a ulaşmıştır.

İstanbul Fatih Sani Semen  Medresesinde ilmini tamamlamış ve sılaya dönmeye karar vermiştir. Kastamonu ya dönerken yolda arkadaşları Halveti Şeyhi Hayreddin Tokadi nin makamına uğramak istemişler ancak Şeyh Şabanı  Veli önce bunu kabul etmemiş ve arkadaşlarının ısrarı üzerine bu makama uğramıştır.

1508 yılında Hayreddin Tokadi nin makamına uğramış ve tam on iki yıl burada kaldıktan sonra tasavvuf ilmini tamamlamış ve Kastamonu ya 1520 yılında halkı irşad etmek üzere gelmiştir. Şeyhlik makamında iken 1569 yılında vefat etmiştir.  Yaşadığı dönemin kutbu olan Şeyh Şabanı veli Halk arasındaki ifadesi ile Hazreti Pir  kendisinden sonra makamına geçe bilecek 360 halife yetiştirmiştir.

Bunun 60 tanesinin kendisi tarafından yetiştirildiği 300 adedinin ise Allah ın bir lütfu olduğunu belirtmiştir. Hazreti Pirin halifeleri  kendi kurduğu Şabaniye tarikatını yaymak üzere başta Anadolu nun çeşitli yerleşim yerleri olmak üzere,  Mısır, Pakistan, Balkanlar ile çok değişik yerlerde görevler üstlenmişlerdir.

Şeyh Şabanı Veli Yani Hazreti Pir in en büyük dileği Tarikat ehlinin eğitimlerini tamamlamadan vefat edenlere  son nefeslerini vermeden önce  Tevhid-i zat  zevkinden İhsan buyurulması ile Tarikat  mensuplarının  cinlerden, sihir ve büyüden korunması  bir de  kıyamet gününe kadar dünyada alimlerin eksik olmamasını Yüce Mevla dan dilediği bilinmektedir.

Günümüzde her yıl Mayıs ayının ilk haftasında Hazreti Pir Şeyh Şaban ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını anma haftası çeşitli etkinlikler ile kutlanmaktadır.

Ayrıca her Hafta Şeyh Şaban-ı  Veli Külliyesinde Cumartesi günleri ikindi namazından sonra yaklaşık bir saat süren İlim İrfan Sofrası sohbetleri adı altında değişik zatlar tarafından ilim sohbetleri devam etmektedir. Kastamonu da bulunan On Yedi Bin Evliyadan birisi olan ve ilmi ile hem Türkiye ye hem de Dünya ya ilmin ışığını yaymaya devam eden Şeyh Şaban ı Veli nin Yani Hazreti Pirin makamı Cennet bahçelerinin en güzelinden birisi olması dileği ile ruhu Şad olsun Bu zat için söylenen Mürşddü’s Sakaleyn sözü ise her ilim ehline nasip olmasa gerek. Türbesinin bulunduğu yerde ve civarında çok sayıda evliyanın mezarları bulunmaktadır

Günümüzde çok sayıda ziyaretçi alan ve İnanç Turizmi için de önemli bir makam olan bu alanın günün şartlarına göre daha  güzel bir hale getirilmesi ve Çevresinin güzel bir proje ile yeniden düzenlenmesi dileğinde bulunmak istiyorum