İLİ                      KASTAMONU

İLÇESİ               MERKEZ

YERİ                 KORU KÖYÜ

Koru Baba Türbesi, Kastamonu İl merkezine 8 km mesafede bulunan Koru Köyündedir. Türbede yatan zat ile ilgili kesin bir bilgi olmamasına karşılık köy halkı tarafından bu civarların manevi koruyucusu olarak bilindiği anlatılmaktadır.

Merkez Hoca Köyü, Molla Köyü, Sarıömer Köyü, Gömeç köyü ve Ahmet Bey köylerinde de aynı konu anlatılmaktadır. Halk arasında Koru Türbesi olarak da bilinmektedir. Türbe ise son zamanlarda köy halkı tarafından onarılmıştır. Türbenin yeri ise buradaki eskiden değirmen olarak bilinen yerin elli metre kadar batısındadır.

Halk arasında anlatılan bir rivayete göre köyün gençlerinden  Başıdumanlıoğulları sülalesinden Cemal isimli bir genç birinci Dünya Savaşında  11.02. 1915 tarihinde Şehit olur.  Bu şehidin Askeriyedeki  rütbesi Teğmendir. Emrinde çok sayıda asker vardır.  Babasının adı Ahmet’dir. Yine bu köy yakınlarındaki Ahmet Bey Köyünden Delimehmetgil sülalesinden Ahmet oğlu Ahmet isimli bir de komutanının korumalığını yapan emir eri vardır.  Karakilise muharebesinde düşman etraflarını sarmıştır. Tüm cephaneleri tükeninceye kadar birlik savaşır.  Teğmen Cemal ne yapacağını şaşırmıştır. Yanındaki koruması er Ahmet o sırada secdeye kapanmış “ Yetiş ya Koru Baba Cephanemiz bitti” diye dua etmektedir. O sırada çevreyi bir duman kaplar. Her yer gece gibidir. Toz duman içinde kalınmıştır. Biraz sonra ise Duman kaybolur. Teğmen Cemal Şehit düşmüştür. Ancak birliği ve koruması Ahmet sağdır. Düşmandan da kimse kalmamıştır.

Delimehmetgilin Ahmet bir yandan sevinmekte, bir yandan da komutanını koruyamadığı için üzülmektedir.  Ahmet ise bir süre daha cephede kalır ve o da  25.5. 1915 tarihinde Şehit düşer. Er Ahmet ise Şehit düşmeden önce babasına bir mektup gönderir ve mektubunda Koru Babanın kendisini koruduğunu mektubunda anlatır. Er Ahmet’in Babası ise türbeye gittiğinde Koru Babanın mezarında bir değişiklik olmadığını görür. Aklından ise bu nasıl olur diye geçirdiğinde bir ses duyar ve oğlu Ahmet “ Baba Ne yaptın” diye  haykırmaktadır. Aradan yedi gün geçtikten sonra da oğlunun şehit olduğu haberi gelir.

Köy halkı arasında bu durum dilden dile dolaşmaya başlar. Günden sonra da Delimehmetgil Sülalesinden Er Ahmet’in babası Ahmet ise yarı akıllı, yarı deli vaziyette Koru Türbesi ve civarlarında dolaşır ve vefatına kadar da böyle bir hayat sürer gider.

 Bu türbede yatan zatın ise Candaroğulları Sülalesinden İsmail Beyin bu civardaki vakıf mülklerinin Koruyucusu olduğu anlatılmaktadır. Candaroğlu İsmail Beyin Vakfiyesinde ise bu civarlar vakıf arazisidir. Arazilerden elde edilen gelirler ise Aşağı İmaretin giderlerine harcanmaktadır.  Bu İmaret ise miladi 1443- 1448 yılları arasında İsmail Bey tarafından fakir fukara ile yolcu olarak gelip geçenlere üç gün ücretsiz yemek veren bir yerdir. Yemek ve ekmek pişirilen yer ise İsmail Bey Camisinin içerisinde ve Caminin batı tarafındadır. Günümüze kadar sapasağlam gelen bu imaret Kastamonu’ya gelen turistlerin ilgisini çekmeye devam etmektedir. Halk arasında anlatılanlara göre bir de Ağa imaret vardır. Bazı Fakirler üç gün Ağa İmarette, üç gün de aşağı imarette günlük gıdalarını temin ederler. Yine anlatılanlara göre buradaki malzemelerin Kor Baba tarafından koruduğuna inanılır. Bu imaretin yemeklik ve ekmeklik malzemelerinin bereketi içinde olup her kim burada yemek yer ise yediği kadar malzemenin bir katı eksilir ve dokuz katı da artarmış.

Kastamonu turizmi için önemli bir mekan olan bu külliye ve  8 km mesafedeki Koru köyünde bulunan Koru Baba Türbesi bir kültür hazinesi olarak birlikte değerlendirilmelidir diye düşünüyorum.

Koru Baba’nın mekanı cennet ruhu şad olsun.

                 Zühtü Aslan