Türk tarihi o kadar enteresan ve olağanüstü olaylarla doludur ki, insan hangisini anlatacağını şaşırır.

İşte o garip olaylardan birisi de 1596 yılında yaşanan hadisedir.

Türk tarihinin en büyük meydan savaşlarından birisi olan Haçova Meydan Savaşı, birçok yönüyle dikkate değerdir.

Öncelikle Kanuni Sultan Süleyman'ın 1566 yılındaki Zigetvar seferinden 30 yıl sonra bir Osmanlı padişahının ordusunun başında ilk sefere çıkışıdır.

 Osmanlı Ordusu Haçova’ ya yürüyerek 25 Ekim günü burada mevzilendi ve düşmanı beklemeye başladı. Avusturya-Alman ordusunda isyan halinde bulunan Erdel kuvvetlerinin yanı sıra İspanyol, Macar, Leh (Polonyalı), Belçikalı, Hollandalı, Papalık, Hırvat, Çek ve Slovak kuvvetleri de vardı.

 İlk günkü çatışmalarda Kırım Hanı Fetih Giray Han ve Ağaoğlu Sinan Paşa'nın komutasındaki Osmanlı öncü kuvvetleri Avusturya ordusuna 6.000 kişilik ağır bir kayıp verdirdi. Ancak tüm hatlarıyla Osmanlı Ordusu'nun merkezine yüklenen Avusturya ordusu Yeniçerileri de şaşırtan ateş gücü ile Osmanlı Ordusuna büyük kayıplar verdirdi.

Padişah otağına çekildi. Sadrazam İbrahim Paşa, zaferden ümidini kesmiş bir vaziyette Padişah’ ın esir düşmesi veya şehit edilmesi durumunda devletin bekasının tehlikeye gireceği endişesiyle otağa vardı. Padişah’ a geri çekilmesini telkin etti.

Bu durum kısa sürede ordu içinde duyulunca büyük bir panik havası esmeye başladı. Padişah atına binmiş geri çekilmek üzere hareket etmek üzereyken hocası Sadeddin Efendi atının yularından tuttu ve gitmesine mani oldu.

Padişah, hocasının sözleri üzerine atının yönünü cepheye çevirince, yeniçeriler ve askerler de taptaze bir aşk ve heyecanla hücuma kalktı.

Bu esnada, Padişah otağının yakınına kadar gelen ve yağmaya başlayan düşman askerleri, hiç karşılaşmadıkları bir düşmanın önünden kaçmakla meşguldüler. Yağmayı gören cephe gerisinde hizmet veren aşçılar, nalbantlar, seyisler ve diğer hizmetliler; ellerine geçirdikleri, tava, tencere, kazan, kepçe, balta, kazma ve hatta odunlarla düşmana saldırmış ve resmen tepeliyorlardı.

İşte bu iki kritik hamle savaşın seyrini bir anda Osmanlı ordusu lehine çevirdi ve Haçova Meydan Muharebesi, kepçeli birliklerin hücumuyla zafer rüzgarını arkasına almış oldu.

İşte Osmanlı’ nın Avrupa topraklarındaki son büyük zaferi böyle gerçekleşti.

Kepçe kazan deyip geçmeyin, aşçıları sinir etmeyin!