Kastamonu'nun Araç ilçesinden İstanbul'a uzanan bir lezzet hikayesiyle karşı karşıyayız. Bekir Efendi, 1777 yılında Bahçekapı semtinde küçük bir şekerci dükkânı açarak başladığı iş hayatında, bugün dünyanın dört bir yanında tanınan Türk lokumunun mucidi olarak bilinir. Dünyanın hiçbir yerinde eşi ve benzerine rastlanmayan lokum, akide gibi şekerlemeler imal eden Şekerci Hacı Bekir Efendi’den almaktadır. 

SARAYIN DİKKATİNİ ÇEKTİ, DÜNYAYA AÇILDI
 İstanbul’un Bahçekapı semtinde 1777 yılında açtığı küçük bir şekerci dükkânı ile işe başlayan Bekir Efendi, 1817-1820 yılları arasında yerine getirdiği hac görevinden sonra Hacı Bekir olarak anılmaya başlar. Şekerci Hacı Bekir Efendi’nin, kendine has usulleriyle imal ettiği şekerlemeler kısa sürede birçok kişinin beğenisini kazanır. Herkes tarafından konuşulmaya başlayan bu şekerlemelerin ünü Osmanlı sarayına ulaşınca Bekir Efendi, dönemin Padişahı II. Mahmut tarafından sarayın şekercibaşılığına getirilir. Hacı Bekir farklı tatlar aramaya ve yeni yapım usulleri bulmaya meraklı bir ustadır.

Kastamonu'nun 70 yıl önce otobüs yaptığını biliyor muydunuz? Kastamonu'nun 70 yıl önce otobüs yaptığını biliyor muydunuz?

Hacı bekir türk lokumu'nun kastamonu'dan çıktığını biliyor muydunuz?-1

ALMANLAR KIVAMI TUTTURAMADI
Bir gün, Kirehhoiff adlı Alman bilim adamı tarafından 1811 yılında bulunan nişastayı, un yerine kullanarak nişasta ve şeker karışımından, lokum yapar. Ülke dışındaki imalatçılar her ne kadar uğraşsa da Bekir Efendi’nin yapmış olduğu bu lokumun kıvamını tutturamaz. Böylelikle Türklere mal olan bir ürün haline gelen Türk lokumu bugün dört asır ve beş farklı kıtanın damaklarında dolaşır.

"TURKISH DELIGHT"
Türk lokumunun uluslararası ünü, bir İngiliz müşterinin hikayesiyle daha da ilginç bir boyut kazanır. Şekerci Hacı Bekir Efendi’nin İngiliz müşterilerinden biri, İstanbul'da satın aldığı lokumları kendi ülkesine götürür ve tanıdıklarına ikram eder. Bu farklı tadı beğenerek ne olduğunu soran arkadaşlarına İngiliz müşteri, "bir Türk Tadı" anlamına gelen “Turkish Delight’’ der. O günden sonra Türk lokumunun adının, Turkish Delight olarak kaldığı rivayet edilir. (Serkan KEBECİOĞLU / Foto: AI)

Kaynak: Kastamonu Tarihi