Resmi Gazete'nin kökeni, Osmanlı döneminde Sultan II. Mahmut döneminde yayımlanmaya başlayan "Takvim-i Vekayi" gazetesine dayanmaktadır. Ancak, günümüzdeki Resmi Gazete'nin temelleri, Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi tarafından 7 Ekim 1920'de atılmıştır. Bu tarih, Resmi Gazete'nin kuruluş tarihi olarak kabul edilmekte olup, "Cerîde-i Resmiyye" adıyla yayımlanmaya başlanmıştır. Daha sonra ismi değişerek günümüzdeki adını almıştır.

İstiklal Marşı'nın ilk defa Kastamonu'da yayınladığını biliyor muydunuz? İstiklal Marşı'nın ilk defa Kastamonu'da yayınladığını biliyor muydunuz?

RESMİ GAZETE'DE NELER YAYIMLANIR?
Resmi Gazete, ülkemizde yapılan kanunlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları, milletlerarası antlaşmalar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, mahkeme kararları gibi birçok önemli bilgiyi içermektedir. Ayrıca, yönetmelikler, genelgeler, atanma ve görevden alma kararları gibi idari işlemler de Resmi Gazete'de yayımlanmaktadır.

Bugün itibariyle, Resmi Gazete'nin metinleri internet üzerinden günlük olarak yayımlanmaktadır. İlk sayısından itibaren tüm sayılarına erişim sağlanabilmekte ve bu sayede geçmişten günümüze kadar olan hukuki ve resmî gelişmeler takip edilebilmektedir. Üstelik bu hizmet, ücretsiz olarak sunulmaktadır ve abonelik şartı aranmamaktadır.


NEDEN TAKİP EDİLMELİDİR?

Resmi Gazete'nin takip edilmesi, hukuki süreçlerde ve resmî işlemlerde güncel bilgilere erişim sağlamak için son derece önemlidir. Ayrıca, ülke gündemine ilişkin önemli kararlar ve duyurular da bu platform üzerinden kamuoyuna aktarılmaktadır. Bu nedenle, vatandaşlarımızın Resmi Gazete'yi düzenli olarak takip etmeleri, hukuki haklarını korumak ve güncel gelişmelerden haberdar olmak adına oldukça faydalı olacaktır.

Editör: Serkan Kebecioğlu