Muna Türbesi

İLİ           KASTAMONU

İLÇESİ     ŞENPAZAR

YERİ         MUNA KÖYÜ

Şenpazar muna köyünde bulunan türbede kimin yattığı, ne zaman bu köye geldiği ve kim olduğu hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Türbede yatan zat ile ilgili olarak sadece çok eskilerde gelmiş ve bu köyü kurmuş ve burada vetat etmiş büyük bir ermiş olduğu söylenmektedir.

Köyde her kim hasta ise bu türbeyi ziyaret ettiğinde hastalığına şifa bulduğu anlatılmaktadır. Küçük çocuklar hastalandığında anneleri ile buraya gelip dua ederler ve  çocukların hastalığı da geçermiş.

Sara tutanlar ise bir gece sabaha kadar türbede kaldıklarında saraları iyileşir bir daha da sara hastalığına yakalanmazmış.

Özellikle Muna türbesinin yakınındaki sudan içen ve türbede bir gece sabahlayan her dumo hastası en geç 7 gün içinde iyileşirmiş.

Dumo hastalığı ile ilgili günümüz literatüründe herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Sadece bu hastalıkla ilgili köy halkı kim bu hastalığa yakalanırsa boğazı şişer ve başı da ağrırmış ve halsizleşirmiş.

Ancak çevrede bu hastalığa kavak yaprağı suyu ile ıhlamur suyunun da iyi geldiği anlatılmaktadır.

Muna ismine gelince, bu isimle ilgili olarak sadece bu köyde muno denilen bir ermiş gelmiş ve köye de bu nedenle muna isminin verildiği bilgisi mevcut.

Ayrıca yine Şenpazar ilçesi Çevrik köyünde de Çevrik türbe denilen bir yer var. Sadece bir mezarın çevresi taşlar ile çevrilmiş olduğundan hem köy hem de bu türbede yatanın yeri Çevrik olarak kalmıştır.

Çevrik türbe ile ilgili olarak da muna türbesindeki anlatılanlara yakın bilgiler verilmektedir. Sadece muna dan farklı olarak burada siyil hastalarının da şifa bulduğuna ve burasının aynı zamanda bir ocak olduğuna inanılmaktadır. Yatan Zat ile ilgili olarak da horasandan geldiği rivayet edilmektedir.

Mekanları cennet olsun

            Zühtü Aslan