İLİ            KASTAMONU

ALÇESİ     MERKEZ

YERİ         GOZGIRAN KÖYÜ

Ballıkzade Ahmet  Mahir Efendi  diye bilinen zat Kastamonu merkez köylerimizden  Ballık köyü  Kozkıran Mahallesindeki türbesinde yatmaktadır.

Ahmet Mahir Efendi Ballıkzade  Mehmed Efendinin oğludur.

1882 Tarihinde hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. Kastamonu Adülhak Hamid Mahallesinde bulunan Ballık konağının asıl sahiplerindendir. Bu konak günümüzde butik otel olarak turizme hizmet vermektedir.

Ballıkzade Ahmet Mahir E fendi döneminin alim ve bilge kişilerinden olarak bilinmektedir. Döneminde aldığı eğitim dini ve dünyevi bilgilerle ilgilidir. İleri düzeyde bilgi sahibi olan Mahir Efendinin döneminde yazdığı bilgiler Osmanlıca olarak kaleme alınmış ve bir ciltlik bu eser kitap olarak bastırılmıştır.

Günümüz Türkçesine henüz çevrilmeyen bu kitap ile ilgili bir çalışma yapılması Kastamonu ve civarının o günkü şartlarını günümüze aktarılması açısından önemlidir.

Türbesi  Mergüze yakınlarında Kayı köyü İhsangazi yolu yol kenarında Gozgıran köyü yol ayrımı kenarındadır.

Türbenin bulunduğu yerin çevre düzenlemesi yapılmamıştır. Türbenin yön levhaları yoktur.  Sadece türbenin yanında mezarın başında Ballıkzade Ahmet Mahir Efendi  Kabri yazmaktadır.

Mekanı cennet ruhu şad olsun.

                                                                                                                 Zühtü Aslan