KARABAŞ ŞEYH TÜRBESİ

İLİ                       KASTAMONU

İLÇESİ               TOSYA

YERİ                  PIARBAŞI MAHALLESİ

Türbe Tosya Pınarbaşı mahallesindedir. Türbenin içinde 5 adet mezar ve bu mezarların üzerinde ahşap sandukalar vardır. Burada yatan zatların yaşadıkları dönem ve  kimlikleri hakkında yazılı bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Ancak halk arsında bu türbede yatan zatlardan bir tanesinin tecvit alimi olduğu ve başına da kara bir sarık taktığı anlatılmaktadır. Tahminimce  Kastamonu’daki Karabaşı Veli ile karıştırılmaktadır. Bu konunun araştırılması gerekir. Diğer mezarlarda ise eşi ve çocuklarının yattığı söylense de bu sadece anlatılagelen bir durumdur.

Başka bir zamanda geldiğimde Tosya ve civarında notlarımda isimleri olan bazı türbeleri de ziyaret etmek ve bulabildiğim kadar anlatılanları da yazmak istiyorum. Bunlar; Kesikbaş türbesi, Hamza Baba türbesi (Bu türbe ile ilgili olarak Karabük BRTVye yaklaşık 40 dakikalık bir tarihtir Kastamonu belgeselinde yer verdik. Ancak notlarım ve bu türbe ile ilgili dokümanlar henüz bana geri verilmedi. Televizyonda yayınlanan pu programa Tosya ticaret odası sponsor oldu). Mecid Efendi Türbesi, Cununi Baba Türbesi,  Abdulgaffur Türbesi, Şa Şa Türbesi, Hacı Şaban Türbeleridir.

Bunlardan Abdulgaffur türbesi Nakşi tarikatı şeyhlerin yattığı bir mekandır. Bu türbede Şeyh Halil, Deviş Ahmet, Şeyh Mehmet Arif, ve Hacı Mehmet efendilerdir. Bu türbeye neden Abulgaffur türbesi denildiği de ayrıca araştırılması gereken bir konudur. Kastamonu merkezdeki nakşi şeyhleri ile yakın dostlukları olduğu anlatılmaktadır. Aşağı tekke  denilen yerde de Hacı saka türbesinde üç mezar ve bunların üzerinde ahşap sandukalar vardır. Bu türbe buradaki caminin son cemaat yerindedir. Ayrıca Caminin de tarihçesi ile ilgili araştırma yapılmalı ve anlatılanlar kayda alınmalıdır. Dilküşah mahallesindeki türbe ise halk arasında şakşak türbe diye bilinmekte olup burada sadece bir adet mezar ve üzerinde ahşap sanduka vardır.

Bu türbelerden başka Tosya merkez ve köylerinde de türbeler  olduğunu biliyoruz. Bu konuda Tosya İş adamları veya Tosya Belediyesi bu türbelerin tanıtım ve anlatımı ile ilgili BRTV proğram yapımcısına destek olursa bunlar da Hamza Baba Türbesi gibi televizyonda yayınlanabilir. Bu nedenle bu türbeler ile ilgili çalışmaları başka bir zamana bırakmak istiyorum.

Mekanları cennet ruhları şad olsun

            Zühtü Aslan