KATİP ÇELEBİ TÜRBESİ

İLİ                    KASTAMONU

İLÇESİ              DADAY

YERİ                 YAZICI  MEYDAN KÖYÜ

       Türbe  Daday ilçesi yakınlarındaki yazıcı meydan köyündeki türbede üç sandukada üç zat yatmaktadır. Bunlardan birisi Katip çelebi veya halk arasındaki söyleniş şekline göre  katip efendi dir. Bu nedenle katip efendi türbesi de denilmektedir.

Köy  halkı bu zatın eskiden divan katibi olduğunu da anlatmaktadır. Esas adı ve ne zaman yaşadığı ve ne zaman öldüğü hakkında bir bilgi elde edilememiştir.

Türbe çok basit bir taş örgü ile iki metre kadar örülmüş ve üzeri de günümüzden kırk yıl kadar önce ahşap bir örtü ile örtülmüş ve üzerine de kiremit döşenmiştir.

Köyün eski adı Meydan köyü yazıcı mahallesi olarak geçmektedir. Herhalde bu köy ismini katip çelebi den almış olsa gerek ki günümüzde yazıcı kelimesi köy ismi olarak değiştirilmiştir.

Geçmişte bu meslek  önem arz etekte  olup aynı zamanda geliri de yüksekmiş. Hele bir de  Divan katibi unvanına ulaşılması daha çok çalışma gerektirmekte imiş.

Köy Daday ilçesinin toprakları verimli köylerinden olup ekonomik durumları da orta düzeydedir. Köyden Aşık Meydani gibi halk ozanlarının yetiştiği ve saray ozanlığına kadar da yükseldiği bilinmektedir.

Ayrıca köy civarındaki bazı kalıntıların köyün tarihçesinin oldukça eskilere gittiği kanıtı gibidir. Türbede  yatan diğer iki zatın ise Katip Çelebi den daha önceleri buraya gömüldüğü de anlatılmaktadır.

Bunların da yaşadıkları dönemler ile doğum ve ölüm tarihleri hakkında fazla bilgilerinin olmadığı anlatılmıştır. Türbenin kapısı kilitli olup o gün anahtarları da köy imamında olduğu ve imamın da Daday ilçe merkezine gittiği söylendi.

Daha fazla bilgi elde edilemedi ve köyden ayrıldık.

Bu türbede yatan üç zatın da mekanları cennet ruhları şad olsun

             Zühtü  Aslan