Hem tarihî önemi hem de efsaneleriyle Kastamonu'nun simgelerinden biri olan Nasrullah Köprüsü, ziyaretçilerini geçmişle buluşturan bir anıt niteliği taşımaktadır.

Kastamonu'nun Tarihi Nasrullah Köprüsü

Kastamonu'nun Karaçomak Deresi'nde yüzyıllardır varlığını sürdüren Nasrullah Köprüsü, Osmanlı Hükümdarı II. Bayezid döneminde, yani 1506 yılında Kadı Nasrullah Efendi tarafından yaptırılmıştır. Köprü, ilk inşa edildiğinde dört adet dairesel formda kemerden oluşmaktaydı. Ancak günümüze ulaşan köprü, zaman içindeki onarımlar ve değişikliklerle iki kemerli bir yapıya dönüşmüştür. 27 metre uzunluğundaki ve 4.2 metre genişliğindeki bu köprü, Kastamonu'nun şehir merkezini Karaçomak Deresi üzerinde ikiye bölen en eski geçiş noktalarından biridir.

Kambur Köprü, zaman içinde çeşitli sel felaketleri ve doğal afetlerden etkilenmiş ve hasar görmüş, ancak her seferinde onarılarak yeniden kullanıma açılmıştır. İlk onarımı Dursun Usta tarafından gerçekleştirilmiş ve daha sonrasında 1703 yılında bir kez daha onarılmıştır. Son büyük onarımı ise 1946 yılında yapılmış olup, bu onarım sırasında köprünün her iki başına merdivenler eklenmiştir.

KAMBUR KÖPRÜ EFSANESİ
Kambur Köprü, sadece tarihî bir yapı olmanın ötesinde, bir efsaneye de konu olmuştur. Rivayete göre, köprü yapımı sırasında bir yanlışlık sonucu köprüdeki simetri bozulmuş ve köprü 'kambur' hâline gelmiştir. Bu nedenle köprüye "Kambur Köprü" adı verilmiştir.

Ayrıca köprü üzerinde bulunan iki adet sadaka taşının arasından geçenlerin dileklerinin kabul olacağına inanılmaktadır. Hatta bazı yerel inanışlara göre, Kastamonu’da yaşamayan ziyaretçilerin bu köprüyü ziyaret etmeleri halinde bir daha Kastamonu'ya gelecekleri rivayet edilir.

İstiklal Marşı'nın ilk defa Kastamonu'da yayınladığını biliyor muydunuz? İstiklal Marşı'nın ilk defa Kastamonu'da yayınladığını biliyor muydunuz?

Kamburkopru

Editör: Serkan Kebecioğlu