Kastamonu Karameli olarak piyasada isim yapmış olan ve ismini motiflerindeki ve rengindeki gri tondan alan bir mermer çeşididir.

Bu kayalar genellikle Küre Dağları silsilesi içinde yer almaktadır. Bu kayalar aslında bu civarda nadir olarak bulunduğundan bu mermerler de oldukça kıymetlidir. Ülkemizden ziyade Dünya piyasalarından daha çok talep görmektedir. Bu mermer çeşidi iç piyasadan ziyade dış piyasada da daha çok tanınıyor. Ülke içinde elde edilen diğer mermerlerden çok daha pahalı olduğundan  iç piyasada pek ilgi görmüyor.

Henüz bu  mermerlerin işlenmesi Kastamonu da ve ülkemizde yapılmayan bu mermer taşları büyük taş parçaları halinde kesilip sahile indirilmekte oradan da yurt dışına gönderilmektedir.

Bu blok halindeki mermer parçaları başta İtalya, Rusya ve Japonya olmak üzere bir çok ülkeye satılmaktadır.

Kastamonu ve civarlarında çok sayıda mermer ocakları açılmış ve elde edilen mermer bloklarının nerde ise tamamı ülke içinde ve ülke dışında mamul haline getirilip piyasaya sunulmuştur.

Kastamonu Sanayicilerinin çoğu bu kıymetli taşın bile henüz farkında değildir. Hatta hiç ilgi alanlarında bile yoktur.

Kastamonu Karameli yabancılar tarafından talan edilmektedir. Hatta bu kıymetli mermer taşları yok pahasına yurt dışına satılmaya devam etmektedir.

Kastamonu da başta Ticaret Odası ve Ticaret borsası olmak üzere hiç olmaz ise bu taşın kıymeti ilgililere anlatılmalı ve ham olarak yurt dışına satışı kısıtlanmalı ve bu taşın Kastamonu da mamul haline dönüştürülmelidir. Bu tesisi kuracak çok sayıda esnafın olacağına inanıyorum. Afyon İlinde Mermer İşleyen Çok sayıda Çatalzeytin kökenli esnafın da olduğunu biliyorum.

Hiç olmaz ise bunlardan bazıları mermer işleme tesislerini Kastamonu da kursalar daha iyi olur. Ne diyelim belki bir gün bu kıymetli mermer taşları yok olmadan bu da gerçekleşir.

Bir ölçüde de olsa Kastamonu dan göç de azalır.

               Zühtü  Aslan