KARAHALLAR TÜRBESİ

İLİ                       KASTAMONU

İLÇESİ                AZDAVAY

YERİ                   KARAHALLAR KÖYÜ

Azdavay ilçesine 13 km mesafede Azdavay ın güney doğusunda bulunan türbede yatan zat ile ilgili herhangi bir kayıt henüz bulunamamıştır. Halk türbede yatan zata Kara Musa nın Türbesi demektedir. Hatta sadece Türbe  demekle yetinmektedir.

Karahallar köyü çiğlene dersi  dere boyunda yol üzerinde bulunan türbe bu bölgede yaşayan halk arsında yağmur dualarının yapıldığı ilk baharda bereket, son baharda şükür dualarının yapıldığı ve yoldan gelip geçenlerin ziyaret ettiği bir türbedir.

Bazı zamanlarda adak kurbanları da kesilmekte ve kurban etleri ile yapılan bulgur pilavı da ziyarete gelenlere ikram edilmektedir.

Son zamanlarda türbe gerek civar halkının çoğunun göç etmesi ve bölgede hayvancılığın da azalması ile nüfus azalmış ve türbe eskisi kadar ziyaretçi almaması nedeni ile de bakımsız durumdadır.

Köyde yaşayan bayanların halen yörük giysileri giymesine bakılırsa burada yatan zatın yörük beylerinden birisi olduğu fikrini kuvvetlendirmektedir.

Azdavay civarında bazı köylerde de türbeler mevcut olup halkın sürekli göç vermesi nedeniyle bu türbelerin çoğu da günümüzde ya üzerlerindeki yapılar yıkılmış, ya çantıları çürümüş yada kaçak kazılar nedeni ile  yerleri ve çevreleri  talan edilmiş durumdadır.

Karahallar köyü bir yörük köyüdür. Ancak karahallar kelimesi ile ilgili bir kayıtlı ifadeye de ulaşılamamıştır. Ancak Afyon da Karahallılar Denilen bir yerleşim yeri vardır ve buradaki bayan kıyafetleri de bu köydeki bayan kıyafetleri ile benzerlik göstermektedir.

Bu köyün ismi de herhalde Karahallılar olması  daha doğrudur. Karahallılar ise Oğuz boylarının 1074 yılından sonra Kastamonu ve civarlarına da yerleşmiş olan bir koludur.

Bu yörükler Karakeçili aşiretine bağlı olup  besledikleri  küçükbaş hayvanların yünlerinden de Çadır, Kilim, Çuval gibi ürünler yapmışlardır.

Kara Musa türbesinin hemen yanındaki büyük meşe ağacının yaşı  ile ilgili olarak da en az 800 yaşında olabilir denilmektedir. Bu bilgi doğru ise burada yatan zatın 1300 lü veya 1400 lü yıllarda yaşadığını söylemek yanlış olmaz

Mekanı Cennet ruhu Şad olsun

                     Zühtü Aslan