İLİ              KASTAMONU

İLÇESİ       TOSYA 

YERİ           KARABEK KÖYÜ

Tosya ya 17 km mesafedeki Karabek köyündeki  kaya mezarı Tosya nıngüney batısında bulunmaktadır.

Kaya mezarı köyün güney kısmındaki diğer kaya mezarlarına nazaran daha küçük bir kayaya oyulmuştur. Toplam iki odadan oluşan Karabek kaya mezarı ev kaya mezarlarının küçük bir örneğidir. Her iki odanın girişleri de at nalı şeklindedir. Odaların tavanları kubbelidir. Sağ ve sol kapı duvarlarında birer niş dikkati çekmektedir.

Ayrıca giriş yönüne göre sağdaki kaya mezarının tavanı tonozludur. Karabek kaya mezarı milattan sonra 200 lü yıllarda yapılan bir roma çağı eseridir. Romalıların Kastamonu ya yerleştikleri ilk yıllarda yapılmıştır.

Karabek kaya mezarının kim veya kimler için yapıldığı hakkında henüz bir bilgiye rastlanamamıştır. Ancak bu dönemlerde yapılan bu tür ev kaya mezarları bu bölgeye gelen ve buraları hakimiyetleri altına alan roma komutanları için yapıldığı bilinmektedir.

Ayrıca bu kayaların oyulmasının bir diğer nedeni de kış aylarında kendilerini korumak amaçlıdır. Bu tür oyulan kayaların kış aylarında hem ısıtması kolaydır. Hem de açık alanlara göre hem korunaklıdır. Hem de sıcaktır.

Çevreye hakim bir yerde yapılan  Karabek kaya mezarı bu bölgedeki kaya mezarlarının çoğundan daha muntazamdır.

Karabek köyünün hikayesine geldiğimizde oğuz boylarının ilk yerleştiği köylerden birisi olarak bilinmektedir. Eski bir yerleşim yeri olan karabek köyündeki bazı kalıntılar burasının romalılardan önce de bir yerleşim yeri olabileceği fikrini vermektedir.

Henüz burası hakkında da bilimsel bir inceleme yapılmamıştır. Köydeki bazı yerlerde ve kaya mezarı civarındaki kaçak kazılardan kalan kalıntılar dikkati çekmektedir. Kaya mezarı içindeki ölü sedirleri de bu kazılar neticesinde kırılmıştır. Mezar odalarındaki çizikler üzerindeki yosun tutmuş bölümleri bilim adamları tarafından temizlense belki daha fazla bilgi alınmasını sağlayacaktır.