KARA   CEHENNEM  MAĞARASI

İli                     Zonguldak

İlçesi               Ereğli

 Zonguldak İli Ereğli İlçesinde bulunan mağara  İslam öncesi dönemlerden itibaren bilinen  ve günümüzde de İnanç turizmi olarak değerlendirilen önemli mekanlardan birisidir.  Bu mağaranın küçük bir benzeri de Kastamonu İli Küre İlçesi Kara Cehennem Boğazı  denilen yerde bulunmaktadır. Servet Hoca ile Mağaralardaki resimler ile ilgili bölgemizde birlikte yaptığımız incelemelerde her  iki yerde ve aynı adla anılan mağaralardaki resimlerin benzerlik göstermesi dikkatimizi çekmişti.

Özellikle İslam Öncesi dönemlerde  ölenlerin ruhu ile buluşmak amacı ile  insanların ziyaret ettikleri mağaralarda  geçmişteki ölenlerinin ruhları ile buluştukları ve mağara duvarlarına dikkatlice baktıklarında onların resimlerinin yansıdığını gördüklerini  veya mağaraya gelenlerin yanı sıra çocukları ve torunları ile de görüştükleri ne inandıkları bu mağara son zamanlarda daha ziyade batıdan gelenlerin fazlaca ziyaret ettiği bir mekan haline gelmiştir. Bu durum İnanç turizmi açısından bir gelir kapısı olmaktadır.

Gerek bu mağara, gerekse Küredeki Kara cehennem  boğazındaki mağara ve Özellikle Küre Dağları Milli Parkı içerisindeki başta Ilgar İni, Ejder, Mantar, Buzluk ve Medil Mağaralarının da bu açıdan değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Gerek Ilgar İni gerek Medil Mağaralarında da benzer özellikler vardır Medil Mağarasında ise Baharın Müjdecisi dağların ve ağaçların yeşertici Hayvanların sütlerini artırıcısı olarak bilinen Ana tanrıça Kibla nın da Medil Mağarasında kışı geçirdiği inancı turizm açısından önemini artırmaktadır. Son  zamanlarda Yunanlılar, İtalyanlar ve diğerr batı ülkelerindeki bazı  kişiler bu mağaraların yerlerini sormakta ve ziyaret etmektedirler. Bunların sayısı günden güne artmaktadır.

Bu durum Kastamonu İli Pınarbaşı ilçesi, Azdavay İlçesi ve Küre ilçesi Cide ilçesi ve Şenpazar İlçesindeki  Mağaralarla birlikte Cehennem ağzı mağarası ile bir turizm destinasyonu içinde bir bütünlük halinde değerlendirilmesi Batı Karadeniz Bölgesi turizmine önemli bir katkı sağlayacaktır.

Kastamonu turizmi açısından da önemli olan, Atak, Ejder, Mantar, Herküles, Medil, Yedi dönmeli İn, Çatak ağzı bir ve iki mağaraları, Türbe kayası Mağarası, Ruşen Kayası Mağarası, Sarı  Yolu Mağaraları, Ilgar ini yani Ilvara mağarası, İnönü Mağaraları, Sarpun Alınca mağarası, Gavur İni Mağarası gibi çok saydaki mağaranın da  isminin duyurulması ve daha  çok ziyaretçinin gelmesi sağlanmalı ve bu alanları tanıtacak alan kılavuzları yetiştirilmelidir diye düşünüyorum.

            Zühtü Aslan