KAHİN TEPESİ

İLİ                       KASTAMONU

İLÇESİ                ARAÇ

YERİ                  BAŞ KÖY

Araç ilçesi yakınlarında bulunan  kahin tepesi Kastamonu tarih, açısından bilgi sahibi olunmasını sağlayacak çok eski bir yerleşim yeridir.

Milattan önce 12000- 13000 yıl öncelerinden günümüze ulaşan önemli bir yerleşim yeri olan Kahin tepesi ile ilgili olarak Rahmetlik Servet Hoca  burası Türk tarihi ve Dünya Tarihi açısından o kadar önemli bir mekan ki burası işin uzmanlarınca incelense insanlık tarihine ve Dünya tarihine o kadar önemli bilgiler elde edilir tarihin yeniden yazılması bile gerekebilir demişti.

Araç çayını yukarıdan gören ve Araç ovasına öylesine hakim bir yerde bu yerleşim yeri kurulmuş  olan Kahin tepesi en azından 15 bin yıllık bir geçmişi aydınlatabilecektir.

Kastamonu ve civarlarında zaten en az 15 bin yıldan günümüze ulaşan bir buğday türünün de geçmişten günümüze ışık tutacak yolculuğu burada yapılacak kazılar ile gün yüzüne çıkabilecektir.

Ayrıca burada bulunan adak çukurları gösteriyor ki burası aynı zamanda geçmişte yapılan dinsel törenlerin de burada yapıldığını kanıtlıyor ve burası aynı zamanda bir inanç merkezi olarak da kullanıldığını ispat ediyor.

Burası aynı zamanda çevreye o kadar hakim bir yer ki belki de bölgenin savunulmasını kolaylaştıracak bir mekan olarak bu yerleşim yeri seçilmiştir.

Baş köy yakınlarında bir baraj yapılacağını biliyoruz. Bu önemli tarihi alan herhalde sular altında kalmayacaktır. İlgililerin bunu düşünmüş olacağına inanıyorum.

Kastamonu ve Civarında bu kadar eski bir yerleşim yerinin çok az olduğunu biliyorum. Cide yakınlarındaki gideros kaleleri ve Ceviz  Dibi  denilen yer ile Kara Ağaç İskelesi ve Köpek burnu üzerindeki Türbe tepe de en az 15 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu biliniyor.

Bilimsel olarak ilgililerin bu eski tarihi mekanın kaçak kazılardan kurtarılması ve uzmanlarca bilmsel bir çalışmanın en kısa zamanda mutlaka yapılmasını umut ediyorum.

                Zühtü Aslan