İLİ            KASTAMONU

İLÇESİ      ARAÇ

YERİ       KÂHİN TEPESİ

Araç ilçesi Kâhin tepesi denilen yerdeki türbede yatan zat veya zatların kimlikleri hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Ancak civar halkı arasında  Kâhin Dede nin  her konuda bilgi sahibi olan ilmine ve bilgisine güvenilen bilge ve ulu bir kişi olduğuna inanılmaktadır. Baharda bereket ve duaları orada yapılır. Son bahara ise elde edilen ürünler için ise orada şükür duaları yapılır. Baharın geldiğini bolluk veya kıtlık olacağını hastaların iyileşeceğini hayvanların bol veya az olacağını havaların nasıl geçeceğini  kimlerin o yıl içerisinde çocuklarının olacağını hatta hastaların ne zaman iyileşeceğini yerden hangi hastalıkları iyileştirecek bitkilerin ne zaman çıkacağını ve hastalara hangi bitkinin şifa olacağını kısaca o yıl olacak her şeyi o bilir.

O yıl bereketli geçeceğini veya kıtlık olacağını o yıl hangi canlılara  kıran geleceğini kimlerin veya hangi canlıların ne kadarının sağ kalacağını veya öleceğini o bilir.

Türbenin bulunduğu yerde adak çukurları vardır. Ancak bular ve çevresi incelendiğinde islam öncesi dönemlere ait olduğu ilk bakışta anlaşılmaktadır. Belki de bu çukurlar ve işaretler binlerce yıl öncesinden gelmektedir. Türbenin bulunduğu yer civara hakim yüksekçe bir tepedir.  Eski bir yerleşim yeri olma ihtimali dikkati çekmektedir. Yığma bir yer olduğu sanılmaktadır. Kaçak kazılarla çok yerler  tahrip edilmiştir.  Kayalardaki izler dikkati çekmektedir

     Ölü çukurlarının çoğu ve adak yerlerinin çoğu tahrip edilmiştir. Tepenin eteğinden geçen çay ve araç ovası dikkati çekmektedir.  Tepe hem civardaki yerleşim yerlerine hakim bir yer ve civardaki dağların ve ormanların gözlenip  izlendiği bir yerdir.

Araç ilçesi civarında ayrıca eski yerleşim yerleri de mevcuttur. Halk arasında günümüzde de bu tepe ile uğraşanların ve türbe civarında kazı yapanların işlerinin rast gitmediği inancı hakidir.

Bu alanın bir bilim kurulu tarafından incelenmesi ve bilimsel bir arkeolojik kazı çalışması yapılması gerekli olduğu görüşündeyim.

                                                                  Zühtü Aslan