İLİ                      KASTAMONU

İLÇESİ                DEVREKANİ

YERİ                  TEKKE KIZILLAR KÖYÜ

Kadı Çelebi türbesi Devrekani’ye bağlı tekke kızıllar köyü tepe mevkiindedir. Burada bulunan ve  Tekke Kızıllarda Kadı Çelebi Camisini miladi 1577 yılında yaptıran zat tır.

  Buradaki tekke, yani okulun hangi tarihte yapıldığı ile ilgili olarak köy halkı bu camiden önce burada tekkenin var olduğu ancak tekkedeki öğrencileri namaz kılacağı bir cami olmadığından Kadı Çelebi tarafından buraya caminin yaptırılmaya başlandığı anlatılmaktadır

Kadı Çelebi cami inşaatının çatısı yapılırken çatıdan düşerek vefat etmiş ve mezarı da caminin yanındaki alanda iken oğlu Ömer tarafından caminin inşaatı tamamlanmış ve Babasının mezarının üzeri de ahşap bir örtü ile kapatılmıştır.

Caminin giriş kapısı üzerinde  Kadı Çelebi ve Ömer isimleri yazılıdır. Günümüzde bakımsızlıktan yıkılmak üzere olan caminin ve yanındaki yığıntı halindeki Kadı Çelebinin türbesinin bakıma ihtiyacı vardır. Köy halkının çoğu başta İstanbul olmak üzere köyden ayrılmış ve köyde çok az bir nüfus kalmıştır. 

Kadı Çelebi Camisini yaptıran ve hicri 985, miladi 1577 yılında vefat eden bu zat ile ilgili başka bir bilgiye henüz ulaşılamamıştır. Bu yıllarda Kastamonu’ya bağlı 36 kadılık olduğu bilinmektedir. Kadı Çelebinin bu 36 kadılıktan hangisinde kadılık görevi yaptığı da öğrenilememiştir.

Bu tarihi caminin ve yanındaki türbenin Vakıflar bünyesine alınıp onarılması zorunluluk arz etmektedir. Buradaki tekkenin miladi 1925 yılına kadar eğitim verdiği de bilinmektedir. Tekkenin faaliyetlerine son verildikten sonra hem cami, hem de buradaki türbe ilgisiz kalmış ve yıkılmaya yüz tutmuştur.

Köyün yolu da oldukça bakımsız olup ulaşım zorlukla yapılmaktadır. Günümüzde göç veren bu köy ve civarda yaşayanlar küçük çaplı da olsa hayvancılık yaparak geçimlerini temin etmeye çalışmaktadır.

Devrekani ilçesinde başta ilçe yöneticileri olmak üzere hem ilçede hem de ilçe dışında yaşayan ekonomik durumu iyi olan kişiler de vardır. Ancak bu konuda birilerinin bu konu ile ilgilenmeleri gerekmektedir.

Başta Kadı Çelebinin mezarı olmak üzere çevresindeki mezarların hiç olmaz ise hayvan otlağı olmaktan kurtarılması gerekir. Caminin de bir an önce onarılması artık zaruret haline gelmiştir.

Kadı Çelebinin mekanı cennet ruhu şad olsun.

      Zühtü Aslan