Bu hafta sizlerle bir dostumun şiirini paylaşmak istiyorum.

YARADAN’A  İLTİCA

ÇEÇENİSTAN, KUDÜS, yanıyor BASRA,

Zalim imzasını atıyor, asra,

Zafer mü’minindir, andolsun NASR’a,

     Zalimin zulmüne dur diyen; hani!

     FATİH’ler, YAVUZ’lar, nerde KANUNÎ?

Bebeler al kana boyandığında,

Çığlıklar tâ arşa dayandığında,

Mü’minler gafletten uyandığında,

     Küfür tek millettir, gelecek sonu,

     Asrın son FATİH’i yenecek onu.

Ölüm yağdırırken, ASHAB-I SEFÎL,

Medenî sanıyor kendini, rezil,

VE ERSELE ALEYHİM TAYRAN EBABÎL,

     Alınır elbette, sizden intikâm,

     EL HAKK! VALLAHÜ AZÎZÜN ZÜNTİGÂM.

Haçlı güruhu bu, insan değil ki,

Yılandır, çıyandır, arslan değil ki,

Onların velîsi YEZDÂN değil ki,

     Gafiller uyansın, şafak sökecek,

     Mülkün tek sahibi, hüküm verecek.

Feryatlar, figânlar çınlatır ARŞ’I,

Medet et, EY RABBİM! Küffara karşı,

Söylesin mü’minler, hep zafer marşı,

     ALÎMSİN, HÂKÎMSİN, RAHMAN, RAHÎMSİN,

     KAHHARSIN, CÂBBARSIN, EL-MÜNTÂKÎMSİN.

RABBÜL ÂLEMÎNSİN; eyle müyesser,

Küfrün bayrağını, Sen yerlere ser,

Kül olsun mirası, kalmasın eser,

     VE NÎĞMEL MEVLÂSIN, VE NÎĞMEN NÂSÎR,

     GÛFRÂNEKE RABBENÂ VE İLEYKEL MÂSÎR.

İstikbâl, İSLÂMIN olacak elbet,

Güneşler doğacak, bitecek zillet,

Sendendir mağfiret, sendendir izzet,

     KÜN FEYEKÛN dersen olur, BİLLÂHİ,

     HÜKMÜ-LÎLLÂH asla şaşmaz, VALLÂHİ.

Hiç boşa çıkar mı? ALLAHIN ahdi,

Yürekler yarılır, kıyamet vakti,

Deccali gebertir, MUHAMMED MEHDÎ,

     Kâinat, yer ile yeksân olacak,

     Ölüm, müslümana ihsân olacak.

Zalimin vatanı; NÂR-I CEHENNEM,

Mü’minin mekânı; FİRDEVS’ÛL İREM,

İhsan buyurmuştur; SÂHİB’ÛL KEREM,

     SETTÂRSIN, GAFFÂRSIN, Sen bizi affet,

     En güzel ölümler, ŞEHÂDET bahşet.

Ahir zaman; fitne, bid’ad vaktidir,

KUR’AN’a yeneden bi’ad vaktidir,

ALLAH’ın yolunda CÎHAD vaktidir,

     CENNET-İ ÂLÂ’nın talibiyiz biz,

     HAKK-Batıl harbinin galibiyiz biz.

KOZÂNÎ neylesin; mücrîm bir kuldur,

Küfre boyun eğmek, en büyük zûldür,

İLÂHİ! Sen bize, doğruyu buldur,

     TABÎB’EL KULÛB’un ümmetiyiz biz, 

     İSLÂMIN hadîmi, MÜCAHİD’iyiz.

KOZÂNÎ (YUSUF BUCAK)