Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına ilişkin kanun teklifi görüşmeleri adalet komisyonunda başladı. 14. maddenin tamamlanmasının ardından ara verilerek, görüşmelere devam edildi.

8.Yargıpaketihaliluluay (2)

Milletvekili Uluay yaptığı açıklamada: “Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 17 farklı kanunda, 1 kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme içermekte olup, toplam 43 maddeden oluşmaktadır.

Kanun Teklifinde yer alan düzenlemeler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

A. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararları Doğrultusunda Düzenlemeler Yapılmaktadır

B. Adli Para Cezasına İlişkin Miktarlar ile İstinaf Kanun Yoluna İlişkin Kesinlik Sınırı Yükseltilmektedir

C. İtiraz, İstinaf ve Temyiz Kanun Yollarına Başvuru Süreleri Yeknesak Hale Getirilmekte ve Bu Sürelerin Kararın Tebliğinden İtibaren Başlaması Sağlanmaktadır

Ç. Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Düzenlemeler Yapılmaktadır

D. Bazı Adli Kontrol Kararları Bakımından Tazminat İstenebilmesine İmkân Tanınmaktadır

Baltacı'dan Ata huzurunda söz: "Kastamonu'muz için çok çalışacağız" Baltacı'dan Ata huzurunda söz: "Kastamonu'muz için çok çalışacağız"

E. Adalet Bakanlığında Kurulu Bulunan Tazminat Komisyonuna Yeni Görevler Verilmektedir

1) Ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukuku kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerinin Anayasa Mahkemesi yerine Tazminat Komisyonuna yapılabilmesi sağlanmaktadır.

2) Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesindeki bazı koruma tedbirleri nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemlerinin ağır ceza mahkemeleri yerine Tazminat Komisyonunca karara bağlanması sağlanmaktadır.”

Editör: Ercan Çatal