Ordu Üniversitesi'nde istihdam edilmek üzere 27 öğretim üyesi alınacağı duyuruldu. Başvuru süresi başlamış olan alımlarda son tarih 12 Aralık. 


Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Genel Şartlar;

-Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

-Profesör adaylarının, Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesinin 9. maddesinin (a) fıkrası uyarınca her bir doçentlik temel alanı için asgari koşulların sağlandığına ilişkin bildirim beyannamesi ile başlıca araştırma beyan formunu doldurmaları gerekmektedir.

-Adayların yayın dosyalarında sundukları ulusal ve uluslararası makale ile bildirilerin yayınlandığı dergilerin indekslerini gösteren belgeleri dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Kastamonu ormanlarının bu böcekle başı dertte! Kastamonu ormanlarının bu böcekle başı dertte!

-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

-Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

-2547 Sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30’luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

-Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların uzmanlık belgelerini sunmak kaydıyla mecburi hizmet yükümlülüklerinin en geç üç ay içinde bitireceklerini belgelendirmeleri zorunludur.

-Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.

-Üniversitemiz Rektörlüğü gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

Editör: Ercan Çatal