Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve eşi Güneş Demirkıran Baltacı, CHP Parti Meclisi Üyesi Hikmet Erbilgin, CHP İl Başkanı İlke Karabacak,  Gençlik ve İl Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli, Türkiye Yol-İş Sendikası Kastamonu 1 Nolu Şube Başkanı ve Türk-İş İl Temsilcisi Mehmet Çelik, Kastamonu’da hizmet veren sendika başkan, yönetici, üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Programda sendikalar adına ortak açıklamayı Türkiye Yol-İş Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı ve Türk-İş İl Temsilcisi Mehmet Çelik yaptı. Ardından da Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Nedim Afacan, Şeker-İş Sendikası İl Temsilcisi Ali Çufadaroğlu, Eğitim-İş Şube Başkanı Ahmet Tevfik Bal ve Taşeron İşçiler adına da Emin Salman konuşma yaptı.

Hasan Baltacı: “Kastamonu’yu tribünlere sahip çıkmaya çağırıyorum” Hasan Baltacı: “Kastamonu’yu tribünlere sahip çıkmaya çağırıyorum”

B3Ac649F 509E 42E5 8618 Ecd6Eed2E466
ÇELİK: “SORUNLARIMIZA KISA SÜREDE ÇÖZÜM GETİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”
Programda sendikalar adına ortak açıklamayı yapan Türkiye Yol-İş Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı ve Türk-İş İl Temsilcisi Mehmet Çelik; “Ülkemizin ekonomide yaşadığı sıkıntıya bağlı olarak yüksek oranda devam eden enflasyonla mücadele ile sağlanan ücret artışlarına rağmen, ücretlerin reel değerini düşürmesi işçimizi, emeklimizi dayanılması güç geçim sıkıntısına sokmuştur. Adil olmayan vergi sistemimize bağlı olarak ücretlerden yüksek oranda vergi kesilmesi ile işçi Ocak ayında aldığı ücreti yılın yarısından itibaren alamamaktadır. Ücretlere uygulanan düşük vergi dilimlerinin yarattığı bu uygulama, işçinin örgütlü olmadığı işyerlerinde ücretlerin düşük gösterilmesine; işçinin sosyal sigorta hakkını kaybetmesini dahi göze alarak kayıt dışı çalışmaya teşvik etmesine; ülkenin bu nedene bağlı olarak önemli miktarda vergi kaybına yol açmıştır. Yapılan mücadelemize rağmen halan sürmekte olan örgütlenmenin önündeki engeller, kaçak işçi çalıştırılmasını kolaylaştırmaktadır. İş sağlığı ve iş güvenliği şartlarına uygun olmayan ortamlarda çok düşük ücretlerle, çağdaş köle şartlarında işçi çalıştırılmasına devam edilmesi ülkemizin önemli sorunlarından biri olarak devam etmektedir. Sendikaya üye olmak isteyen işçinin işten çıkartılması neredeyse normal bir uygulama haline gelmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çoğu haklarından mahrum olarak taşeron işçilerin çalıştırılmaya devam edilmesi önemli bir sorun olarak gündemdedir. Halen ülkemizde kayıt dışı çalıştırılan işçi oranı yüzde 30 seviyelerinde devam etmektedir. Bugün Emek ve Dayanışma Günümüzde tüm sorunlarımızı bir kez daha haykırıyor, kamuoyu ile iktidar ve muhalefet partileriyle paylaşıyor, sorunlarımıza kısa sürede çözüm getirilmesini talep ediyoruz. Gece-gündüz, kış- yaz, soğuk-sıcak, yağmur-kar demeden çalışarak üreten biz işçiler, emeğimizin karşılığı olan ve geçim sıkıntısı çekmeden, aile bireylerimizle birlikte çağdaş düzeyde yaşayacak ücret istiyoruz. Asgari ücretin yoksulluk sınırının üstünde belirlenmesini istiyoruz. Emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini istiyoruz. Gelir vergisinde adaletin sağlanmasını, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını istiyoruz. Yapılacak yasal düzenlemelerle örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz"

5F52277D 40D2 42D4 86E6 005860044Dce
BALTACI: “EMEĞİN VE ALIN TERİNİN YÜZYILI OLACAK”
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan Belediye Başkanı Hasan Baltacı; “Gece gündüz demeden yuvamız Kastamonu’ya, bu güzelim şehrin sokaklarına, caddelerine, kaldırımlarına, parkına, temizliğine, altyapısına, üst yapısına, kadınlarına ve gençlerine hizmet veren Kastamonu Belediyemizin değerli çalışma arkadaşlarımın da 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Cumhuriyetin 2’nci yüzyılı aynı zamanda emeğin ve alın terinin yüzyılı olacak. Bu açıdan önümüzdeki dönem Kastamonu Belediyesi emeğin değerinin yüceldiği, çalışma barışının sağlandığı, çalışma hayatı içerisinde adaletin, liyakatın, hakkaniyetin sağlandığı, adam kayırmacılığın bittiği örnek bir dönem olacaktır. Bunun sözünü vermeyi bir borç olarak biliyorum. Bizde sendikalaşma konusunda, çalışma hayatı konusunda sizlerle dayanışma içerisinde olacağız ve inşallah bu ülkede emeğin değerini hep birlikte yükselteceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu. 

E00A5B00 2C63 44A8 A469 C74Ac7810174
AFACAN: “GÜVENCELİ BİR ÇALIŞMA HAYATI İSTİYORUZ”
Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı Nedim Afacan ise, kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini korunmayı amaç edindiklerini vurgulayarak; “1 Mayıs, bir hesaplaşma günü değil, çalışanların sorunlarının gündeme taşındığı ve çözümlerin arandığı gün olmalıdır. Memur, işçi ve emeklilerimizin maaşları, hayat pahalılığı karşısında sürekli erimekte, alım gücü düşmektedir. Uzun zamandan beri memur ve emeklilerimize hedeflenen enflasyon rakamlarına göre zam yapılmakta ama hedefler tutmadığı için yıl içinde memur maaşları enflasyon karşısında erimektedir. Dönem sonlarında ödenen enflasyon farklarıyla geriye dönük olarak telafi sağlanmakta bu da maaşların enflasyon karşısında sürekli erimesi sonucunu doğurmaktadır. İnsan onuruna yaraşır iş herkesin hakkıdır. İstihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi, güvenli bir gelecek, huzurlu bir toplum oluşturulmasının olmazsa olmazıdır. Türkiye Kamu-Sen olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde insan onuruna yaraşır bir yaşam, adil bir gelir dağılımı, güvenceli bir çalışma hayatı istiyoruz. Özellikle emeklilerimize ve memurlarımıza ek zam ve refah payı verilerek alım güçlerinin yükseltilmesi, enflasyon farkının, ortaya çıktığı ay itibarı ile ödenmesi, 1’inci dereceye gelmiş bütün kamu personelinin ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltilmesi, memurlarımıza da dini bayramlarda ikramiye verilmesi, tüm ek ödemelerin emekliliğe sayılması ve emeklilikteki ayrımın kalkması, günün şartlarına uygun olarak sosyal yardımlar, ek ders, nöbet ücreti, fazla mesai gibi ödemelerin artırılması, kira, giyim, yemek yardımı gibi yeni sosyal yardım kalemlerinin oluşturulması, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi, kamuda mülakat uygulamasının bir an önce kaldırılarak liyakat ilkesinin tam anlamıyla hayata geçirilmesi, kamu çalışanlarına şiddetin son bulması için gerekli tedbirlerin alınması, işçisiyle, memuruyla, işsizi ve emeklisiyle hep birlikte büyümesine katkıda bulunduğumuz milli gelirin adilce paylaşılması, sosyal devlet ilkesinin hayata geçirilmesi ancak hak mücadelesine omuz veren bireyler ve kurumların çoğalmasıyla mümkün olacaktır” şeklinde açıklamada bulundu.

3Ab53Fbe 6541 4D24 81Be 737A19Ebdd94

Şeker-İş Sendikası İl Temsilcisi Ali Çufadaroğlu ise; “Emeğin gücünü meydanlarda gösteriyoruz. Bu da başlangıç. Hepinizin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı canı gönülden kutluyorum” dedi.

98Dfdfd8 1D93 4A5A B135 C6E0D8A533Ae
BAL: “KRİZİN BÜTÜN YÜKÜNÜ EMEKÇİLER, EMEKLİLER, İŞSİZLER, DAR GELİRLİ YURTTAŞLARIMIZ ÇEKİYOR”
Eğitim-İş Şube Başkanı Ahmet Tevfik Bal; “Bugün ülkemizde ve bütün dünyada emekçiler örgütleriyle birlikte alanlarda sömürüye, yoksulluğa, işsizliğe karşı barış, eşitlik, adalet ve insanca bir yaşam için taleplerini dile getiriyorlar. Bütün emekçilere Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'ndan selamlarımızı ve dayanışma dileğimizi gönderiyoruz. Bugün ülkemiz uzun bir süredir devam eden ekonomik krizin pençesinde. Krizin bütün yükünü emekçiler, emekliler, işsizler, dar gelirli yurttaşlarımız çekiyor. Emeklilerimizin büyük kısmı açlık sınırının altında, çalışanlarımızın da büyük kısmı yoksulluk sınırının çok çok altında, açlık sınırı civarında ücretlerle geçinmeye çalışıyorlar. Beslenme, barınma gibi temel insani ihtiyaçların karşılanamaması durumuyla yüz yüzeyiz. Peki, değerli kardeşlerim; bu durumun sorumluları kimler? Bu krizi siz mi yarattınız? Krizin sorumlularını biliyoruz, biliyorsunuz. Kendi hatalarının, siyasi ve ekonomik tercihlerinin yarattığı krizin sorumluluğu onlarda değilmiş gibi davranıyorlar. Krizin çözümü için vergileri artırma, her türlü mal ve hizmete fahiş zamlar yapılması, ücret ve maaşların baskılanması düşünülen başlıca önlemler arasında. Kamuda tasarruf yapacaklarmış. Bunun anlamı şu: kamuda istihdamı azaltma, ücretleri baskılama, kamu hizmetlerinin kalitesinin kötüleşmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerine daha az kaynak, kamusal hizmetlere erişimin zorlaşması... Tasarruf dedikleri bunlar, itibardan, şatafattan, birkaç yerden birden alınan maaştan, debdebeden tasarruf yok” şeklinde açıklamada bulundu.

9C680Afd 91F7 46A6 8Bd5 6433702Ae121
Son olarak Taşeron İşçiler adına konuşan Emin Salman, tüm kamuda taşeron kalan işçilerin kadroya geçirilmesini talep ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.  (Cengiz MUHZİROĞLU)

165C64E8 166C 4B4F 80A3 D23A7Af20513

Editör: Banu Türkmenoğlu