Tıp Fakültesi’ne 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesinin (1) ilgili hükümleri gereğince öğretim üyesi alınacak.
Profesör ve Doçent adaylarının Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise Tıp Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekiyor.

Kastamonu Üniversitesi-17

MÜRACAAT EDİLECEK BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER

 Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise Tıp Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

Genel ve Özel Şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak esastır.

2- Diplomalarını yabancı ülkelerden alanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir. 

MÜRACAATLARDA TALEP EDİLEN EVRAK

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin

1- KYS-FRM-056 Öğretim Üyesi Müracaat Dilekçesi (2)

2- Özgeçmiş (YÖKSİS formatında)

Kastamonu'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlandı Kastamonu'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlandı

3- "Kurum Dışı personel için" Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf

4- "Kurum Dışı personel için" Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- "Kurum Dışı erkek adaylar için" Askerlik Durum Belgesi 

6- "Kurum Dışı erkek adaylar için" Adli Sicil Belgesi 

7- Yabancı Dil Belgesi

8- "Kurum Dışı personel (Açıktan veya yeniden atanacaklar) için" Kamu hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu (Atanmadan önce ilgili birime teslim edeceklerdir.) (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hekimlerince verilmesi kaydıyla heyet raporlarında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair karar raporda yer almalıdır.)

9- Lisans, yüksek lisans ve doktora mezun belgeleri, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi 

10- KYS-FRM-043 Doktor Öğretim Üyesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu

11- KYS-FRM-267-278 Profesör ve Doçent Kadroları için Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu

12- Bilimsel çalışma dosyası ve taşınabilir bellek/CD'ler (teslim edilecek dosya ve Taşınabilir (Flash) Bellek/CD adedi: Profesör kadrosu için 1 adet dosya ve 6 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 1 adet dosya ve 4 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD.)

Taşınabilir (Flash) Bellek/CD İçeriği: Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Belgesi ile belgede belirtildiği gibi uygun yayın listesi ve yayınlar, yurt içi ve yurt dışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin evrak, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosya (müracaat dilekçesi, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora mezun belgeleri, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) olması gerekmektedir.

13- "Kurum Dışı personel için" HİTAP Hizmet Dökümü (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile herhangi bir kamu kurumundan ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

14- Tecrübe Belgesi (İlanda tecrübe şartı olan kadrolar için)

15- Sertifika (İlanda sertifika şartı olan kadrolar için)

16- "Kurum Dışı personel için" Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah) 

Üniversiteye teslim edilen belgeler, ıslak imzalı, doğrulanabilir veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Editör: Banu Türkmenoğlu