Kastamonu’nun ekonomik kalkınması ve sosyal gelişmesinin asli güzergahı, “küçük ve orta işletmeler” ile “kooperatifler”, tabana yayılmış refah…

Sürdürülebilir ivme.

“Yatırımcı çekmek” fasarya…

Faydasını göreni itsen de gelir zaten.

“Geri kalmış” demeyelim de, “kalkınmakta olan” iller, “beyaz atlı prens” misali yatırımcı beklerler “dışarıdan”…

Her ilin ağzındaki terane.

“Sosyal gelişme” hep göz ardıdır…

“Ekonomik büyüme” tek gösterge kabul edilir.

Oysa…

Sosyal gelişmeyi peşinden sürüklemeyen ekonomik kalkınmanın, “ölçüsüz büyüme, sadece büyüme, büyümek gelişmektir” kavramlarının toplum refahı namına hiçbir kıymetinin olmadığını bilmezler, bilmek de istemezler.

Ekonomik faydaya bakanlar…

Sosyal faydayı hesap etmezler.

Sosyal fayda için…

“Küçük ve orta işletmeler” ile “kooperatifler” elzemdir.

Mustafa Afacan Köşe-18

(Ticaret İl Müdürlüğü’nün düzenlediği toplantıya katıldım…

Online bağlantı ile bakanlıktan da uzman katılımı da sağlandı.

“İlimizdeki kooperatiflerin sorunları” idi toplantı konusu…

Bakanlığa kayıtlı kooperatiflerinin temsilcileri toplandı.

Taşıma kooperatiflerinden tutun da kadın kooperatiflerine kadar…

Dertler ortaya döküldü.

Ticaret İl Müdürlüğü kooperatiflere karşı son derece duyarlı…

Adeta “üye” gibi hassasiyet içindeler.

“Birlikten güç doğar”…

“Güçten birlik doğar”.

Göze görünmüyorlar ama…

Kastamonu ekonomisi ve sosyal yaşamı içinde azımsanmayacak bir yerde duruyorlar.

    

Kastamonu’nun geleceği kooperatifler…

Sayıları ve kapsama alanları daha da artmalı.

Ki…

Sosyal gelişme tabana yayılımını sürdürsün.)

Not: Şehir içi toplu taşımacılık kooperatifi temsilcisi söz aldı…

Anlattı tane tane.

Tutabildiğim not kadar vakıf oldum…

1997 yılında belediyenin şehir içi toplu taşımacılık işini özelleştirmesinin ardından, 130 ortak ile, şehir hayatının vazgeçilmez unsuru oldular.

Günde 931 sefer…

40 bin yolcu.

Kastamonu “yaşlı nüfus” şampiyonu…

Engelliler ve ücretsiz biniş hakkına sahip diğer kesimlerde üzerine eklendiğinde, ayda 160 bin ücretsiz yolcu taşıyor kooperatif, hesaplarına göre 2 milyon 500 bin TL’ye tekabül ediyor.

Bakanlık 350 bin TL ödüyor kooperatife…

Geri kalan tutar cebe sarıyor.

Başka illerde uygulama örneklerinden söz ettiler…

Belediye, bakanlık ödemesinden arta kalan tutarı kooperatife ödüyor(muş), Kastamonu Belediyesi’nden bu yönde talebi var kooperatifin.

Ocak ayında misal…

Kooperatifin kasasına giren “ciro” 10 milyon TL, akaryakıt gideri 6 milyon TL, bu halde tekerin dönmesi zor.

Araç sahibi kendisi çalışırsa “amenna”…

Aksi halde şoför maaşını ödeyebildiği ile kalıyor.

“1 yıl daha dayanırız” dediler…

Onlardan söylemesi.

Servisçiler de can çekişiyor…

450 servisçi sayısı 150’lere düşmüş.

Ucu başına bile gelmeyen bir bilançodan söz ettiler…

Yakında servisçi hiç kalmayabilir.

Not 2: Mehmet Kahyaroğlu büyüğüm sosyal medya paylaşımın altına mesaj yazdı, Atabeygazi mahallesinin 1930’lu yıllarını konu ettiğim yazı üzerine, eklemeler yaptı…

“Dutdibi sokakta Arzuhalci Ali Bey, Bakırcı İhsan Efendi, Ekmekçi Nazım Usta, Leblebicilerin Ömer Efendi, Bardogil, Terzi Hakkı Bey, Muhasip Sadık Efendi, Boyacılar içinden Köfteci Şükrü Efendi, Kelleci Ahemt Efendi, Ayakkabıcı Gaşmer Ağa, Camcı Fikret Bey, Konsolcu Hasan Ağa.”

Var olsun…

Anılarını bugüne getirdi evvel zamandaki hemşerilerimizin.