Bahçeli açıkladı! AK Parti ile hangi illerde ortak aday çıkarılacak Bahçeli açıkladı! AK Parti ile hangi illerde ortak aday çıkarılacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İnsan Haklarından Sorumlu Kastamonu İl Başkan Yardımcısı Vuslat Atak: “Çocuklar için çocuklarla birlikte, varlıklarını görmek, özgürleştirmek, güçlendirmek için onların aleyhine dönen çarkları kırmalıyız” dedi.

Çocuk Haklarına dair sözleşmenin temel ilkelerinin, toplumda çocuklar arasında ayrım gözetmeme, yaşama ve gelişimleri için uygun çevrenin sağlanması ve her durumda çocuğun yüksek yararının korunması olduğuna vurgu yapan Atak, sözlerini şu cümlelerle sürdürdü: “Atatürk’ün “Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.” veciz sözü, adeta Çocuk Hakları sözleşmesinin özünü oluşturmaktadır. Ancak, yaşadığımız günler, çocuk hakları ile ilgili farkındalığın sadece bir günle sınırlı olmamasını; aksine toplumsal bir hareketin merkezine yerleştirilmesi gerektiğini zihnimize kazıyarak öğretiyor.  Bu perspektiften bakıldığında, çocuk hakları mücadelesinin sadece bireysel birer hak olarak değil, toplumsal adaletin temel taşı olarak ele alınması gerektiğini gösteriyor. Çocuklar bugünün hak özneleridir. Biz yetişkinler, bütüncül çocuk hakları politikası üretmek ve çocuğun üstün yararını önceleyerek çocuklar için, çocuklarla birlikte savaşsız, sömürüsüz, eşit bir dünya var etmek zorundayız. Aksi halde; adaletten, özgürlükten, demokrasiden ve insan haklarından dem vurmamız yok hükmündedir. Unutmayın ki çocukluğa ve çocuklara bakış açısı toplumların, iktidarların ve devletlerin halini yansıtır. Çocuklar için çocuklarla birlikte, varlıklarını görmek, özgürleştirmek, güçlendirmek için onların aleyhine dönen çarkları kırmalıyız. Çocukların öldürülmediği, ihmal, istismar ve şiddete maruz bırakılmadığı, zorla evlendirilmediği, çocuk işçi olarak emeğinin gasp edilmediği, haklarına erişim engellerinin kaldırıldığı, aç ve yoksul bırakılmadığı, yetişkinlerin yarattığı eşitsiz bir toplumda ‘hak öznesi’ olarak yaşadığı bir dünya var edene dek mücadeleye devam.” 
(Kastamonu İstiklal Gazetesi)