Abana İlçe Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta,  senaryo gereği; hastane servis katında bulunan elektrik panosunda yangın meydan geldi. Kısa süre içinde çok sayıda hasta tahliyesi ile karşılaşacağı öngörülerek ivedilikle Olay Yönetim Ekibinin Olay Yönetim Merkezinde toplanması talimatı verildi. Olay Yönetim Ekibince yapılan ilk değerlendirme sonucunda risk değerlendirmesi yapılarak Hastane Afet Planı devreye sokuldu ve 'Kırmızı Kod' ilan edildi.

İnebolu Genel Cerrahi Uzmanına kavuştu İnebolu Genel Cerrahi Uzmanına kavuştu

Hastane Afet Planı (HAP) Başkanı talimatları ile Operasyon Şefi organizasyonunda, tüm personel göreve çağırılarak, acil durum dışında hasta alımı durduruldu. Mevcut hastaların tahliyesi sağlanarak, basın alanı, personel toplanma alanı, triaj alanı, yeşil alan, sarı alan ve kırmızı alanlar belirlenerek hazır hale getirildi. Güvenlik tedbirleri gereğince, hasta yakınları ve basın mensupları için, güvenlik görevlileri tarafından uygun şekilde yönlendirilerek alınan tedbirler kapsamında tüm birimler soğukkanlı bir şekilde olaylara müdahale edecek biçimde konumlandı.

Hastaneler arası imzalanan protokoller gereği Bozkurt Devlet Hastanesi ve Kastamonu UMKE den acil malzeme tedariği sağlandı. Çalışan personelin çalışma vardiyaları planlanarak, basın ve eşgüdümlü ilgili kurumlar bilgilendirildi. Hastanede oluşan yangın kontrol altına alındı. Sonrasında kademeli şekilde normal çalışma düzenine dönülmüş ve 'Yeşil Kod' ilan edilerek Hastane Afet Planı Tatbikatı sona erdirildi.

Editör: Banu Türkmenoğlu