Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenen bu uygulama, yabancı uyrukluların ayakta tedavilerinden, ilaç teminine kadar birçok alanda destek sağlayacak.

Kararın detaylarına göre, ülkemize yılda en fazla yedi bin yabancı hastanın gelmesi durumunda, bu hastaların sağlık hizmetleri, ilaçlar, tıbbi cihazlar, ortez-protez ve diğer malzemelerin giderleri Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacak. Tedavilerin Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında veya devlete ait üniversite hastanelerinde yapılması şartıyla bu destek sağlanacak.

Yabancıların sağlık hizmetlerinin kararname ile karar altına alındığına dair detaylar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Kararnamenin 1. Maddesine göre, "Tedavilerinin Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile Devlete ait üniversite hastanelirde yapılmış olması kaydıyla, Dışişleri Bakanlığının koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığının onayı ile ülkemize gelen yılda en falza yedi bin yabancı hastanın 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b),(c),(d) ve (f) bentleri kapsanmındaki sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve malzemelerin Sağlık Uygulam betbiği kapsamında karşılanması mümkün olan tedavi giderleri 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı kanunun 1'inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. Bu kapsamda ayakta muayene olan hastaların ilaç bedelleri Sağlık Uygulama tebliği veya kamu fiyatı üzerinde tıbbi cihaz, ortez-protes ve medikal malzeme giderleri ise temin bedelleri üzerinden Sağlık Uygulam Tebliği kriterlerine göre Sağlkı Bakanlığınca karşılanır" denildi.

KESK, İsrail'in saldırısını sert bir dille kınadı KESK, İsrail'in saldırısını sert bir dille kınadı

Resmi Gazete Yabancı Uyruklu Kararı

Editör: Serkan Kebecioğlu