Veteriner hekimler, sağlıkta şiddet yasası kapsamına dahil edilmemelerine tepki göstermek amacıyla bugün bir günlük iş bıraktı. Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı İbrahim Maşalacı, “Veterinerlik mesleği, toplum sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı açısından yaygın etkileri olabilecek risklerin bertaraf edilmesinde en büyük bariyerdir. Veteriner hekime uygulanan şiddet toplumun sağlık hakkına uygulanan bir şiddettir. Sağlık çalışanları için düzenlenen yıpranma payı, ek gösterge, maaş iyileştirmesi vb. tüm özlük hakları konularında ve Sağlıkta Şiddet Yasası’nda veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmış ve dışlanmışlardır. Sağlık çalışanı olan veteriner hekimlere hakları iade edilmelidir” dedi.
 

Detaylar; için tıklayınız.