Yangınların sebepleri ve önlenmesiyle ilgili önemli bilgiler ve çözüm önerileri bu programda ele alındı.

Koyyangınları2222222

Kaynak: TV366