Bakan Osman Aşkın Bak, Kastamonu'ya gelemiyor! Bakan Osman Aşkın Bak, Kastamonu'ya gelemiyor!

2022'ye kıyasla, sahipsiz hayvanları daha tehlikeli bulma oranında yüzde 6,6'lık bir artış yaşandı. Araştırmada, 2 bin 275 kişinin katılımıyla gerçekleşen verilere dayanılarak 2024'ün verileri 2022 ile karşılaştırıldı.

Araştırmaya göre, sahipsiz hayvanları tehlikeli bulmayanların oranında düşüş yaşandı, bu oran 2022'de yüzde 53,7 iken 2024'te yüzde 48,4'e geriledi. Ayrıca, konuyla ilgili belirsiz fikri olanların oranı da azaldı, 2022'de yüzde 4,9 iken 2024'te yüzde 3,7'ye düştü.

Araştırmada, katılımcıların sahipsiz hayvanlara yönelik tutumları da değerlendirildi. Katılımcıların yüzde 42,4'ü saldırgan köpeklerin barınaklara bırakılmasını savunurken, yüzde 25,7'si bu köpeklerin uyutulması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Bununla birlikte, katılımcıların yüzde 74,8'i sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Araştırma, vatandaşların sahipsiz hayvanlara yönelik uygulamaları da inceledi. Örneğin, "İnsana saldıran köpeklere ne yapılmalı?" sorusuna verilen cevaplarda, katılımcıların yüzde 42,4'ü bu köpeklerin barınaklara bırakılması gerektiğini düşünüyor. Bununla birlikte, sahipsiz hayvanların toplanıp barınaklara götürülmesi konusunda katılımcıların yüzde 48,6'sı olumlu görüş bildirirken, "doğal hallerine bırakılmalı" diyenlerin oranı ise azaldı.

Kaynak: AA