Özellikle Belçika’da yaşayan Türk vatandaşlarının haklarını savunmak amacıyla adaylık başvurusunda bulunan Duran, seçilmesi durumunda Türklerin hakları konusunda elinden geleni yapacağını belirtti.

TÜRK TOPLUMUNUN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKECEK

Gazetecilik ve medya alanındaki deneyimiyle Türk toplumunun sorunlarına dikkat çekmeyi ve çözüm önerileri sunmayı hedefleyen Duran, ayrıca, Belçika'daki Türk vatandaşlarının temsilini güçlendirmeyi ve haklarını savunmayı amaçlıyor.

Duran, Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği Belçika temsilcisi ve Avrupa Bağımsız Basın Birliği Başkanı olarak da görev yapıyor ve aynı zamanda 11 Mart’ta uluslararası düzeyde katılımla gerçekleşen bir organizasyonla kurulan başkanlığını üstlendi. Türk kökenli bir Belçika vatandaşı olan Duran, aslen Afyonkarahisarlı bir ailenin üyesidir. Muhasebe, mali müşavirlik, pazarlama alanlarında yüksek eğitim almış olan Duran, aynı zamanda Brüksel’de Sussex Üniversitesi’nde sinematografi ve dijital video uzmanlığı eğitimi almıştır.

Kadir Duran, Türkiye'deki vatandaşlar ve girişimciler için önemli olan konulara değinerek şunları kaydetti;

Profesyoneller ve girişimciler için:

1.Mikro işletmelerin desteklenmesi ve idari yükümlülüklerin basitleştirilmesi: Mikro işletmelerin bürokratik işlemlerle uğraşmadan daha verimli bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için idari yükümlülüklerin azaltılması gerekmektedir.

2.Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik primlerinden muaf olarak daha uzun süre çalışma imkanı: Emeklilik sonrası çalışma isteğini teşvik etmek adına emeklilerin sosyal güvenlik primlerinden muaf tutulması, uzun süre çalışma imkanı sağlayacaktır.

3.Mikro işletmeler için sabit oranlı vergiler:Küçük işletmelerin vergi yükünü azaltmak ve işletme maliyetlerini düşürmek için sabit oranlı vergi uygulamaları getirilmelidir.

4.Her şirket için banka hesabı açma hakkı:İşletmelerin finansal işlemlerini daha düzenli ve şeffaf bir şekilde yapabilmeleri için her şirketin banka hesabı açma hakkı olmalıdır.

5.Küçük işletmeler ve serbest meslek sahipleri için uyarlanmış vergilendirme: Küçük işletmelerin ve serbest meslek sahiplerinin gelirlerini daha etkin bir şekilde yönetebilmeleri için vergilendirme sistemi onların ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır.

Vatandaşlar için ise;
1.Devlet tarafından finanse edilen çocuklara yönelik oyun faaliyetleri hakkı: Çocukların gelişimine destek olmak ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla devlet tarafından finanse edilen çeşitli oyun faaliyetlerine erişim hakkı sağlanmalıdır. Bu faaliyetler, çocukların yaratıcılığını ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

2.Tek ebeveynli aileler için kreşlere erişim ve öncelik:Tek ebeveynli ailelerin çocuklarına uygun ve güvenli bir ortamda bakım imkanı sağlanmalıdır. Kreşlere erişimde ve kayıt sürecinde bu ailelere öncelik tanınmalıdır, böylece iş hayatı ile ebeveynlik sorumlulukları arasında daha iyi bir denge kurulabilir.

3.Akademik zorluk yaşayan çocuklara ücretsiz kurs destekleri:Akademik zorluklarla mücadele eden çocuklar için ücretsiz destek kursları düzenlenmelidir. Bu kurslar, öğrencilerin ders başarısını artırmalarına ve potansiyellerini tam olarak ortaya koymalarına yardımcı olacaktır.

4.Şehirde temizliğin ve güvenliğin arttırılması:Vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak için şehirlerdeki temizlik ve güvenlik önlemleri artırılmalıdır. Daha temiz ve güvenli bir çevre, hem vatandaşların sağlığına hem de yaşam kalitesine olumlu yönde etki edecektir.

5.İcra memurlarının ve tahsilat şirketlerinin hak ve yükümlülüklerinde reform:Borçlu vatandaşların haklarını korumak ve adil bir tahsilat süreci sağlamak amacıyla icra memurlarının ve tahsilat şirketlerinin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen reformlar yapılmalıdır. Bu sayede borçlu kişilerin mağduriyetleri önlenmiş olurken, alacaklıların da hakları korunacaktır.

Kadir Duran, bu önerilerin Türkiye’deki vatandaşlar ve girişimciler için önemli olduğunu belirtti ve bu konularda gerekli reformların yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, derneğin bu konulardaki çalışmalarını ve girişimlerini sürdüreceğini ifade etti.

KESK, İsrail'in saldırısını sert bir dille kınadı KESK, İsrail'in saldırısını sert bir dille kınadı

FOTO: Aydınlık

Editör: Ercan Çatal