KAL-DER Başkanı Tugay Civelekoğlu, Kastamonu’da toplanamayan mantarlardan ötürü yıllık 200 Milyon TL zarar oluştuğunu kaydederek: “Her yıl mevcut rezervin yüzde 40’ı toplanıp yüzde 60’ının toplanamamasından dolayı mantarlar çürümeye terk ediliyor. Mantara gereken önem verilmediği için Kastamonu’da her yıl 200 milyon TL’den fazla bir meblağ ekonomik kayıp olmaktadır. Amacımız ortalama 200 milyon TL kayıp parayı Kastamonu ekonomisine kazandırmaktır. Ormanlarımız, mantar türlerimiz ve bunların ekonomik değeri birlikte değerlendirildiğinde mantarında başkenti olmamıza gerekir” dedi.

KALDER

Toprakçılar Konağı’nda gerçekleşen toplantıya KAL-DER Başkanı Tugay Civelekoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, uzun yıllar mantar sektöründe yer alan Doğa Mantar ve Dağman (yöresel ürünler) işletme sahibi Ferhat Çevik katılım sağladı.

Kal-Der Başkanı Tugay Civelekoğlu, açıklamasında şunları söyledi: “KAL-DER’in öncülüğünde Kastamonu olarak başlattığımız Kastamonu’nun geleceğine dair çalışmalarımız devam etmektedir. Bu minvalde maddi olarak kısa, orta ve uzun hedeflerimizin içerisinde birçok konu var. Bu konulardan biride ülkemizde önemli bir yere sahip hususlardan biride Kastamonu’muzun yüzde 66’sının ormanla kaplı olması en büyük avantajlarımızdan biri olarak göze çarpmaktadır. Buna rağmen ülke olarak ormanlarımızı sadece ağaç üretilerek ekonomiye katkı sunabilecek yerler olarak gördük. Kastamonu açısından hem tüm ormanlarımızda ağacın altını dikkate almadık hem de çok daha fazla faydalar olabilecek, özellikle çam ve kavak ağacı dışında başka getirileri olabilecek diğer ağaç türlerini dikkate almadık. Oysaki ekosistemi bozmadan, ekonomiye farklı alanlarda da kullanılarak çok büyük katkısı olabilecek ürünlerde elde edilebilir. Mevcut halin içerisinde bugün bu konulardan biri olan hiçbir katkı maddesi içermeyen, tüm özellikleriyle organik olan ve en fazla türde mantar çeşidi bulunan Kastamonu mantarlarının ekonomik durumu, ekonomiye katkısı, geniş mutfak kültürü içerisinde yeri ve sağlık açısından şifalandırıcı özelliklerinin neler olduğunun tespiti bu aşamada önemlidir. Zira bugün Kastamonu olarak bereketli topraklarımızda, büyük ormanlarımızda ve üstelik maliyeti de yokken mantarın öneminden ve değerinden habersiz olduğumuz gerçeğini yaşıyoruz.”

Sektördeki insanlarla yaptıkları görüşmeler neticesinde her yıl mevcut rezervin yüzde 60'ının toplanamadığını da söyleyen Civelekoğlu: “Bu sektörde bulunan insanlarla yaptığımız görüşmelerde her yıl mevcut rezervin yüzde 40’ının toplanıp yüzde 60’ının toplanamamasından dolayı  çürümeye terk edildiği tarafımızca öğrenilmiştir. Şu anki güncel rakamlara göre mantara gereken önem verilmediği için Kastamonu’da her yıl 200 milyon TL'den fazla bir meblağ ekonomik kayıp olmaktadır. Bu hem ülkemiz için hem de Kastamonu için büyük bir rakamdır. Yerel ve yaygın kalkınmada üretim önce elimizde olanla başlar. Elimizdekilerin kıymetini bilmeden, önemini kavramadan, bununla ilgili gerekli araştırma ve çalışmaları yapmadan dışarıdan bir şeyler beklemek sadece özenti olur ve hepimize kısa vade de kazançlı görünse de uzun vade de kaybettirici bir durum olarak karşımıza çıkar. Çünkü kaynak bizde değil, dışarıdadır. Elimizdeki malzemede ise kaynak bizdedir. Bu sebeple de yapılacak faaliyetlerde kaynak nerede diye düşünmek zorunda kalınmaz” diye konuştu.

KALDER (2)-1

Civelekoğlu konuşmasının sonunda ise: “Amacımız mantarı mantıklı ve getirisi yüksek bir şekilde ekonomimize kazandırmanın çarelerini düşünmek ve gereğini yapmak ve ilgili mercilerde bu sesi duyurmaktır. Güncel rakam olarak ifade ediyoruz, yıllık ortalama 200 milyon TL kayıp parayı Kastamonu ekonomisine kazandırmaktır. Bunu yapacak imkanlarımız olduğuna inanıyoruz. Çünkü ormanlarımız, mantar türlerimiz ve bunların ekonomik değeri birlikte değerlendirildiğinde mantarında başkenti olmamıza gerekir. Biz KAL-DER olarak tüm siyasi partilerimizle, STK'larımızla Kastamonu’nun geleceği için elimizdeki tüm kaynakları tespit ve kazanma noktasında çalışmalarımızı tüm paydaşlarla sürdüreceğiz ve ortaya çıkaracağız. Kastamonu için çalışmaya hep birlikte yılmadan, usanmadan vazgeçmeden devam edeceğiz” dedi. (Cengiz Muhziroğlu)