ZONGULDAK (AA) - AB'nin kırsal kalkınmaya yönelik finansman desteğiyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı kapsamında 2. Başvuru Çağrı İlanı yayımlandı.

TKDK'nin Zonguldak İrtibat Ofisinden yapılan açıklamaya göre, yatırımcılara toplam destek bütçesi 80 milyon avro olarak belirlendi. 2024 yılından itibaren 7 yıl süreyle uygulanacak IPARD III Programı, başvuru yapacakların projelerinin ön hazırlık sürecini kolaylaştırmak ve inceleme aşamasını hızlandırmak amacıyla ilk kez yıllık çağrı takvimi yayımladı. "IPARD III 2024 Yılı Çağrı Takvimi" mart ayında kamuoyuyla paylaşıldı.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti 50 gün trafiğe kapanıyor Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti 50 gün trafiğe kapanıyor

Bu takvime uygun olarak IPARD III Programı 1. Çağrı İlanı "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" başlığıyla 21 Mart'ta yayımlandı. 5 Nisan-14 Haziran tarihleri arasında kabul edilen başvurular kapsamında Zonguldak'ta yatırım bütçesi 67 milyon lira olan 5 proje başvurusu alındı.

IPARD III Programı 2. Başvuru Çağrı İlanı döneminde, "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri" başlığı altında sunulacak projeler için "Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması", "Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması", "Zanaatkarlık ve Yöresel Ürün İşletmeleri", "Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri", "Kültür Balıkçılığı", "Makine Parkları", "Yenilenebilir Enerji Tesisleri" sektörlerinde destek sağlanacak.

Desteklenecek giderler arasında yapım işleri, makine-ekipman alımları, hizmet alımları ve görünürlük harcamaları yer alacak.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinde hibe oranı yüzde 60 olup genç çiftçiler ve sertifikalı organik tarım üreticileri için bu oran yüzde 70'e kadar çıkabilecek. Uygun harcama tutarı 500 bin avroya kadar olan başvurular desteklenecek. Ayrıca atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi (atık malzemelerin verimli şekilde yeniden kullanımı) ile ilgili harcamalar için yüzde 10 ilave hibe desteği sağlanabilecek. Toplam hibe oranı yüzde 75'i geçemeyecek.

Başvuruların toplam destek tutarının çağrı için ayrılan bütçeyi aşması durumunda, başvurular IPARD Programı’nda belirtilen sıralama kriterlerine göre değerlendirilecek ve bütçenin yeterli olduğu sayıda başvuru incelenecek.

IPARD III Programı 2. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında yatırımcılar, proje başvurularının online sistem kayıtlarını 12 Temmuz–16 Ağustos tarihleri arasında https://onlinebasvuru.tkdk.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapabilecek.

Başvuru paketleri ise 29 Ağustos'a kadar Zonguldak İl İrtibat Ofisi’ne teslim edilecek.

Kaynak: aa