Ülke genelinde ilk kez uygulanacak Kastamonu'da ve bölgemizde yerel üreticilerin, geleneksel kültürün yaşatılması ve yerel potansiyellerin keşfedilmesi gibi hedeflere yönelik projeleri destekleyecek projenin teklif çağrısı ilan edildi.

Başvuru Süreci ve Detaylar

SOGEP-Anadoludakiler programı için son başvuru tarihi 19 Temmuz 2024 olarak belirlenmiştir. Başvuruların, Proje Bilgi Formu, Bütçe ve İş Planı'ndan oluşan dokümanlar ile [email protected] e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Ajansa sunulan projeler, SOGEP öncelikleri ve Anadoludakiler kriterleri doğrultusunda değerlendirilecektir. Her ilden seçilecek azami iki proje, 26 Temmuz 2024 tarihine kadar KAYS’a girilerek Bakanlık onayına sunulacaktır.

SOGEP-Anadoludakiler Programının Amacı

SOGEP-Anadoludakiler programı, yerel üreticileri desteklemek, geleneksel kültürü yaşatmak ve yerel potansiyelleri keşfetmeyi amaçlamaktadır. Program, tarımsal üretimden zanaatkarlığa kadar geniş bir yelpazede yerel ve bölgesel kalkınmayı teşvik etmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, girişimciler ve kooperatifler için yenilikçi girişim fırsatları yaratılması planlanmaktadır.

Sebze ve Meyve Hali cep yakıyor! Sebze ve Meyve Hali cep yakıyor!

Uygun Başvuru Sahipleri ve Destek Limitleri

Programa, kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri gibi kuruluşlar başvuruda bulunabilir. Proje bütçesi asgari 1 milyon TL olup, kamu kurumları ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için asgari %10 eş finansman katkısı gerekmektedir. Kâr amacı güden kuruluşların sosyal sorumluluk projelerinde ise eş finansman katkısı asgari %50 olmalıdır.

NASIL BAŞVURULUR?

Teklif çağrısına ilişkin detaylı bilgi ve başvuru formlarına Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın resmi web sitesi üzerinden ulaşılabilir.

Editör: Serkan Kebecioğlu