Kastamonu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Serdar Kulaksızoğlu, hizmet sektörünü de derinden etkileyen 2021 Yılından bu tarafa yaşanan yüksek enflasyonist ortam hakkında yazılı açıklamada bulundu. 

İBB Adayı Kurum: "Kastamonulu kardeşlerimizin acılarını paylaştık" İBB Adayı Kurum: "Kastamonulu kardeşlerimizin acılarını paylaştık"

SMMMO Başkanı Serdar Kulaksızoğlu yaptığı yazılı açıklamasında şu cümleler yer aldı, “ 2021 Yılından bu tarafa yaşanan yüksek enflasyonist ortam tüm sektörleri olduğu gibi en başta maliyetlerinin çoğu işçilik giderlerinden oluşan hizmet sektörünü de derinden etkilemiştir.
2021 Aralık ayında 3.577,50 TL olan asgari ücret 25 Ay sonra 2024 Ocak ayında 20.002,50 TL ye yükselerek kümülatif olarak %460 Artmıştır. 
Yaşanan pandemi sürecinde kamu finansmanın devamlılığı için her türlü fedakârlığı yaparak devletinin ve milletinin yanında olan sektörümüz, bu süreçte yaşanan ekonomik olumsuzluklardan fazlasıyla etkilenmiş ve büyük ölçüde gelir kaybına uğramıştır. Enflasyonist ortamda hızla artan maliyetler nedeniyle bürolarımız hizmetlerine devam edemez hale gelmiştir. 
Öncelikle asgari ücrete yapılan %50’lik zam ve ardından Gelir İdaresi Başkanlığınca Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesine yapılan %58,60’lık zam sonucunda sektörümüz için ücret politikasını gözden geçirmek ve düzenlemek kaçınılmaz olmuştur.
Ayrıca; kamuoyunda malum olunduğu üzere bilanço esasına tabi mükelleflerin 2023 Yılı sonu ve müteakip yıllarda üçer aylık dönemler halinde enflasyon muhasebesi uygulaması zorunlu hale gelmiştir. Söz konusu uygulama son derece karmaşık, uzmanlık gerektiren ve zaman alan bir uygulama olup, mesleğimize ek zaman ve emek maliyeti yüklemektedir. 
Meslektaşlarımızın geniş katılımı ile yaptığımız istişare toplantısı neticesinde yukarıda bahsettiğimiz maliyet ve iş yükü artışları da göz önüne alınarak 2024 Yılı için mevcut muhasebe ücretlerine ve bağımlı çalışan meslektaşlarımızın ücretlerine asgari %50 oranında artış yapılması ve enflasyon muhasebesi uygulaması için firma yoğunluğuna göre ek ücret talep edilmesi karara bağlanmıştır.
Karara bağlanan artışın vicdan sahibi tüm kesimler tarafından makul ve mantıklı karşılanacağına inancımızla Ticari Kamuoyuna Saygıyla Duyururuz.” (Cengiz MUHZİROĞLU)

Smmmo’dan Yüksek Enflasyonist Ortam Hakkında Açıklama (1)

Editör: Banu Türkmenoğlu