Tacir ve Sanayiciler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin azami fiyatlarının düzenlenmesi hakkındaki yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Bu kapsamında, simit fiyatlarının belirlenmesi hususunda Ticaret Bakanlığı’nın onayı zorunlu hale geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği şu şekilde;

“Tarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla yürürlüğe girer. Tarifelerin tespitinde ilgili meslek komitesinin görüşü alınır. Meslek komitesi en geç onbeş gün içinde görüşünü bildirmek zorundadır. Ancak, simit ile 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımı yapılan ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında yönetim kurulu; onbeş gün içinde Ticaret İl Müdürü ve Tarım ve Orman İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini alır.”

Togg ile Sahibinden.com'dan işbirliği açıklaması Togg ile Sahibinden.com'dan işbirliği açıklaması

FOTO: AA

Editör: Ercan Çatal