Şehirleri sosyal ve ekonomik veriler ışığı altında sıralayan son çalışma 2022’de yayımlandı, Kastamonu şehrimiz “6” lig üzerinden yapılan gruplamada 2’nci ligde, kabul edilebilir bir “ikamet” değil bu…

Hedefimiz 1’inci lig olmalı.

1’inci lige nasıl çıkılır?..

“Elbirliği, strateji, bilim” ile.

Aslına bakarsanız hepsinden evvel…

“Karar vermek” gerek.

2’nci ligde kalacak mıyız?..

1’inci lige çıkacak mıyız?

3’e düşmek de var ha…

Ki bir ihtimal düşmüş de olabiliriz.

Şehre lig atlatmak için tüm kesimlerin iradesi elzem…

Varlığı paylaşmak üzerine mutabakat.

Yerel yönetimin kamuyu hedefleri doğrultusunda çekmesi lazım ki ileri, şehir sivil ve resmi ayakları ile aynı doğrultuda hareket edebilsin rota güzergahında, “birlik” olsun…

“Bir” olsun.

(İllerin ve ilçelerin “sosyo-ekonomik” gelişmişliklerinin röntgenini çeken “SEGE” çalışmalarını çok yazdım…

Yıl yıl.

Yıllara sari isimler alan “sanayi ve teknoloji” bakanlıkları tarafından “SEGE” il ve ilçe bazında ayrı ayrı yapılıyor…

İl bütününde ve ilçe ayrıntısında “sosyal” ve “ekonomik” gelişmişlik bu sayede net olarak izlenebiliyor.

“İl SEGE” çalışmaları…

“1969, 1972, 1980, 1985, 1991, 1996, 2003, 2011, 2017”.

“İlçe SEGE” çalışmaları…

“1966, 1981, 1985, 1996, 2004, 2017, 2022”.

Bu SEGE’lerin her birinin detaylı anlatımını daha önceki yazılarımda yayımladım…

Ne işlerle uğraşıyorum bazen ben de şaşıyorum.

Kastamonu’nun “il” ve “ilçe” bazından nereden nereye geldiğini kaydettim…

Hak verirsiniz ki “ilgi çekmeyen” yazılar oldu.

Matematik pek sevilmiyor…

Ayna çünkü.

2022 SEGE’sinde…

Ülkemizdeki “973” ilçe “8” ana balık ve “56” değişken üzerinden değerlendirildi, tam bir “röntgen”, “6” lige ayrıldı ilçeler.

67’si “birinci kademe”, 173’ü “ikinci kademe”, 175’i “üçüncü kademe”, 215’i “dördüncü kademe”, 222’si “beşinci kademe”, 121’i “altıncı kademe”…

Kastamonu şehrimiz “ikinci kademe”.

Ben kabul edemiyorum “ikinci kademe” ilçe olmayı…

Siz ne düşünürsünüz bilmem.

Evvel yazımda örnek vermiştim…

Kırıkkale’nin “Yahşıhan” ilçesi “birinci kademe” misal.

Bana dokundu!..

Ne dersiniz?

Lig atlamak için şehrin tüm aksamlarının ortak çalışması lazım…

Ofans gol atarken defans elek olursa bir anlamı yok.

“8” ana başlık ve “56” değişken…

Her biri ayrı ayrı ele alınıp iyileştirmek gerekiyor.

“Birinci kademe” şehir olmak zor…

Ama olanaksız değil.

Not: “SEGE 2022” çalışmasında kayıt düşülmüş…

“SEGE çalışmalarının bölge, il ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerindeki değişimlerin izlenmesi ve sonuçlarının kanıta dayalı politika tasarım süreçlerine mekansal altlık teşkil etmesi bakımında önemli olduğu değerlendirilmektedir. Halihazırda birçok kurum ve kuruluş tarafından çeşitli politika ve uygulamalarda referans olarak kullanılan bu çalışmaların, sosyal ve ekonomik hayatta yaşanan değişimleri sosyo-ekonomik gelişmişlik kavramıyla uyumlaştırarak yansıtmaya devam ettirilmesi ve düzenli aralıklarla güncellenmesi planlanmaktadır.”

Demek istiyor ki…

Şehre dair politika oluşturanlar ilk önce bu belgeye bakıyor, bizatihi şehir paydaşlarının elinden de bu belge düşmesin, iyileştirme yönünde çalışmaları şehir faydasına.

Evvel zaman öneride bulunmuştum “SEGE 2022 Çalıştayı yapalım” şeklinde, kimse buralı olmadı, dedim ya matematik hazzedilen bir alan değil…

Hamaset şehri Kastamonu.

Bir kere daha altını çizmiş olduk…

Kastamonu şehrinin yeri “ikinci kademe” değil, “birinci kademe”, lig atlamak için de topyekun seferberlik elzem.