Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yayınlanan açıklamada akademik personel kadrolarında istihdam etmtek üzere 270 personel alımı yapılacağını duyurdu. 

Başvuru başlangıç tarihi 30 Kasım olup son başvuru tarihi ise 14 Aralık olarak belirlendi

İlanda Doktor Öğretim Üyesi, Profesör, Doçent kadrolarında istihdam edilmek üzere personel alınacağına ilişkin ilan metni şu şekilde:

Profesör kadrosu daimi olup başvuru yapacak adayların başlıca araştırma eseri ile birlikte başvurusunu aşağıdaki ilan metninde belirtilen 15 gün içinde online yapması gerekiyor.

Doçent kadrosu daimi statüde olup başvuracak adayların başvurusunu aşağdaki belirtilen açıklamaya göre 15 gün içinde online olarak yapması gerekmektedir.

Doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvuracak adayların başvurusunu aşağıdaki belirtilen açıklamaya göre ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadroları için Başvuru Şekli, Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kastamonu'da alacağı 20 kişi belli oldu! Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kastamonu'da alacağı 20 kişi belli oldu!

1- Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde https://akbys.sbu.edu.tr adresi üzerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Bilgi Yönetim Sistemini (AKBYS) kullanarak elektronik ortamda online olarak yapacaklardır. Başvuru sırasında başvuruya esas bilimsel faaliyetlerin yanısıra kimlik ve istenilen diğer onaylı belgelerin eksiksiz olarak sisteme okunaklı şekilde yüklenmesi gerekmektedir. Şahsen veya posta/kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Adaylar https://akbys.sbu.edu.tr adresinden seçecekleri giriş yöntemiyle sisteme giriş yaparak özgeçmiş ve bilimsel faaliyetleri ile diğer bilgi ve belgelerini sistem menülerini kullanarak sisteme yükledikten sonra atanmak istedikleri kadro için başvuru talebi oluşturacaklardır. Adayların başvuru talebi ile oluşturacakları Aday Özgeçmiş ve Bilimsel Faaliyet Dosyasını başvuru gönderme ve izleme menüsü üzerinden açık ilanda yer alan ilgili kadro ile ilişkilendirip başvuru gönder ikonu ile başvurusunu onay işlemi için göndermesi gerekmektedir. (Not: Herhangi bir ilana yapılmış olan başvuru aday tarafından olası hatalar için ilanın açık kaldığı süre içerisinde gerekçe belirtilerek geri çekilebilir ve tekrar onay işlemi için gönderilebilir.) Başvuran adayların Başvuru İçin Gerekli Belgeler sayfasında yer alan "Yayın Listesini içeren Akademik Özgeçmiş, Vesikalık Fotoğraf, Kimlik Belgesi (Ön ve arka yüz), Yabancı Dil Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/uzmanlık, Yan Dal Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için), Hizmet Belgesi (Çalıştığı kurumdan alınan onaylı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü), Yurtdışından alınmış diplomalar için Denklik Belgesi" belgelerini varsa arka yüzleri ile birlikte eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir.

3- Evrak incelemesi ilgili komisyonca adayın online başvuruda sisteme yüklediği belgeler üzerinden yapılacak olup başvuruya esas ve istenilen nitelikte olmayan belgelerin tespit edilmesi halinde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

4- Başvuru sistemine gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek olup yasal yollara başvurulacaktır.

5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.

6- Adaylar bu ilandaki başvuru şartlarını sağladığı sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecektir.

7- Profesör, Doçent ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Doktor Öğretim Üyesi başvurularında başvuru sonrasındaki iş ve işlemler Rektörlük Personel Daire Başkanlığınca yürütülecektir.

1- Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer yurtiçi ve yurtdışı birimlerinde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

2- Ataması yapılan Üniversitemiz personeli iki yıl içinde başka bir kurum için muvafakat veya istifa talebinde bulunamaz.

3- Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilan süresi içeresinde ilanda yayınlanan herhangi bir kadroyu iptal etme veya ilan şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

4- Atanmaya hak kazanan adayların başvuru sırasında online olarak sisteme yüklemiş oldukları zorunlu belgelerin asıl suretlerini istenmesi halinde başvuru birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

5- SUAM (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Editör: Ercan Çatal