Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alım başvuruları 23 Şubat Cuma (bugün) günü başladı.  Son başvuru tarihi ise 27 Şubat Salı günü olarak belirlendi.  

Kastamonu'da 7 alanda toplam 90 işçi alımı yapılacak.  Alıma dair detaylara aşağı inerek ulaşabilirsiniz.

Kastamonu'da UMKE Ekiplerine arama kurtarma eğitimi! Kastamonu'da UMKE Ekiplerine arama kurtarma eğitimi!

Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden çevrim içi gerçekleştirecek. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)

2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (23/02/1984 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

Kastamonu'da sürekli işçi alımı yapılacak branşlar şu şekilde; 

1-Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı (4 Kişi)
2-Temizlik Görevlisi (44 Kişi)
3-Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) (30 Kişi)
4-Marangoz (1 Kişi)
5-Sıhhi Tesisatçı/Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı (4 Kişi)
6-Klinik Destek Elemanı (Hastane) (2 Kişi)
7-Elektrikçi (Genel) (5 Kişi)

MESLEK ADI VE ÖZEL ŞARTLAR

Sağlıkbakanlığı8Binsürekliişçialımı (1)

Sağlıkbakanlığı8Binsürekliişçialımı (3)

Sağlıkbakanlığı8Binsürekliişçialımı (2)

Editör: Ercan Çatal