Kastamonu'da 4 Mart 2024 bugün Nöbetçi Eczane hangisi? Kastamonu'da 4 Mart 2024 bugün Nöbetçi Eczane hangisi?

Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Yusuf Öztürk şunları kaydetti: “Anayasal bir kurum olan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), 6023 sayılı kanunda belirlenen usullere uygun şekilde Büyük Kongre’de seçimle göreve gelmiş Merkez Konseyi üyelerinin, yargı yoluyla görevden alınmalarını kabul etmemiz mümkün değildir.

yusuföztürktürktabiplerbirliği (1)

 Bizler, mevcut TTB Merkez Konseyi üyelerine oy vermiş olalım veya olmayalım, seçimle göreve gelmiş üyelerin, yalnızca seçim yoluyla gitmelerini savunuruz. Görevden alma kararı delegelerin seçimler yoluyla tecelli etmiş demokratik iradesinin yok sayılması anlamına gelmektedir.

 Demokratik geleneğimize yakışmayan bu yargı kararının derhal iptal edilip, görevden alınan TTB Merkez Konseyi üyelerinin göreve iade edilmesini talep ediyoruz.”

(Kastamonu İstiklal Gazetesi)

Editör: Ercan Çatal