Özel Güvenlik Görevlileri Derneğinden Özel güvenlik kimlik belgesi yenilemesini yapacak olan meslektaşlarına bir uyarı geldi .

Özel Özel Güvenlik Görevlileri Derneği Başkanı Burhan Kendirci yaptığı yazılı açıklamada;

‘’25.04.2023 Tarihi itibariyle özel güvenlik genelgesinde yapılan ek madde ile 14.Maddenin f bendi ne göre; Eğitim kurumu denetimlerinde günlük devam çizelgeleri ile sınıfta bulunan kursiyerlerin kimlikleri eşleştirerek yoklama alınmaktadır. Çizelgede imzası bulunan ancak derse katılmadığı tespit edilen kursiyer ve uzman eğiti ile çizelgeyi tanzim eden yöneticiler hakkında tutanak düzenlenerek adli işlen tesis edilmek üzere kolluk birimine bilgi verilir '' denilmektedir.

Yenileme kursuna kayıt olan meslektaşlarımıza mutlaka ders saatlerine riayet etmesini derslere katılım konusunda uyarmak istiyoruz aksi halde adli tutanak tutulacağı için Asliye ceza da 1 ile 5 yıl arasında yargılama yapılabilir sonuç olarak da; Kimlik belgeniz tamamen iptal edilebilir veya Kamuda çalışma hakkınızı kaybedebilirsiniz’’ dedi.