Özdemir şunları kaydetti;

“10 Ocak 1846 yılında, İstanbul Yeşilköy'de bulunan Ayamama çiftliğinde başlamış olan Tarımsal Eğitimin bu yıl 178.'sini kutlamaktayız. Bu kadar köklü bir tarihi geçmişe sahip meslek grubundan olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

10 Ocak gününü kapsayan hafta ülkemizde Tarım Haftası olarak kutlanmaktadır. Modern ve teknik anlamda tarımsal öğretim, Osmanlı döneminde kurulan Ziraat Okulları ile başlamış, Cumhuriyet Döneminde Fakülte düzeyinde öğretimle devam etmiştir. Cumhuriyet ilanından sonra 1933’te Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1955’te Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve 1967’de Çukurova Ziraat Fakültesi eğitim ve öğretime başlamıştır.  

İnsan var olduğundan beri tarım varlığına devam etmiştir. Ülke nüfusunun beslenmesi, milli gelire ve istihdama katkısı, sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını karşılaması, sanayiye sermaye aktarması, ihracata doğrudan ve dolaylı katkıda bulunması gibi nedenlerden dolayı, tarım ekonomimizde vazgeçilmez bir sektördür. Bu sebepten dolayı Türk tarımını daha iyi noktalara getirmek için çaba sarf etmeliyiz. Doğru politikalar izlenerek tarımda yeni atılımların yaşanması gerekiyor. Türkiye tarım için çok uygun şartlara sahip ve ihracat potansiyeli yüksek olmasına rağmen dünyada tarım pazarındaki elde ettiği kazanç maalesef düşüktür. Tarım sektörü, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, tüm ülkelerin ekonomik hayatlarında önemli bir yere sahiptir. Tarım bir ülkenin gelişmişlik ve dışa bağlılık konusunda önemli bir faktördür. Bu faktörü önemseyen ülkeler dünya ticaretinde önemli bir yere sahiptir. Tarım bu sebepten dolayı, hayattır, yaşamdır, güçtür.   Her şeyin modası geçer, tarımın modası asla geçmez.

Tarım sadece eğitimle, teknolojiyle kendini yeniler. Tüm dünyanın önemini daha iyi kavradığı bugünlerde tarımın değişen ekonomik koşullara uyum sağlayabilmesi için teknoloji ve eğitimle daha iç içe olması gerekmektedir. Çiftçiyi bilgi ile buluşturan, bir bakıma çiftçi ile bilgi ve teknik arasında köprü vazifesi gören Ziraat Mühendislerine günümüzde daha çok ihtiyaç duyulmakta ve Ziraat Mühendislerinin görev ve sorumlulukları ile Ziraat Mühendisliğinin önemi daha da artmaktadır. Çok geniş bir çalışma alanına sahip olan Ziraat Mühendisleri birçok mühendislik disiplinini bünyesinde taşımak zorundadır. Ziraat Mühendisinin çalışma alanı sadece bitkisel ve hayvansal gıda üretimi ile sınırlı değildir.

Kuraklığın, iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın, salgın hastalıkların geleceğimizi etkilemeye başladığı bu günlerde ülkemizin sahip olduğu tarımsal potansiyelin sürdürülmesi, insanlarımızın sağlıklı ve yeterli gıda ile beslenmesi, "milletin efendisi olan köylülerimizin" refaha kavuşabilmesi ancak Türk Tarımının ve Ziraat Mühendisliğinin hak ettiği yere gelmesi ile mümkün olabilecektir.

Mustafa Destici kaza yaptı Mustafa Destici kaza yaptı

Tarım öğretiminin Bugün 178. Yılını kutlasak da aslında toprak eğitimi, tarım eğitimi insanlık tarihinde çok eskidir. Bu yönden Ziraat Mühendisliği kadim bir meslektir. Bugün, birim tohumdan ve alandan elde edilen verimin arttırılmasından hastalıklarla ve haşerelerle mücadelede gelinen nokta 178 yıldan daha uzun zamanda verilen eğitimin bir karşılığıdır.

Bugün her ne kadar tarımsal öğretimin 178. Yılını kutluyor olsak da, ne yazık ki ülkemizdeki ziraat fakültelerinde verilen eğitim ve öğretim, 178 yıllık bilgi birikimini ve teknik gelişmeyi yansıtmamaktadır. Bunun en büyük nedeni, plansız ve kontrolsüz biçimde artan fakülte, program ve öğrenci sayısıdır. Türkiye’nin yükseköğretim altyapısı, toplumsal örgütlenmesi, sınai ve zirai yapısı bu kontrolsüz genişlemeyi nitelikli ve üretken bir güce dönüştürmekten çok uzaktır.

Ülke ihtiyaçlarıyla, tarım ve sanayi politikalarıyla bağdaşmayan yükseköğretim planlaması nedeniyle üniversite mezunları işsizliğe mahkûm edilmiştir. Aralarında çok sayıda ziraat mühendisin de bulunduğu binlerce mühendis, mezun olduğu alan dışında çalışmak zorunda kalmakta, yeni mezunlar ise hiç iş bulamamaktadır.

Sorunları giderilmiş bir Tarım Sektörü ve Ziraat Mühendisliği Mesleği dileğiyle, ülkemiz tarımına hizmet etmiş, emeği geçmiş, gelişmesini sağlamış, üreticilerimizin, ve tarım camiasının tarım haftasını tüm meslektaşlarımın da Ziraat Mühendisleri Gününü en içten dileklerimle kutluyorum.

Bu vesile ile İlimiz ve ülkemiz tarımına hizmet etmiş tüm meslektaşlarımızdan hayatta olanları saygı ile aramızdan ayrılanları da rahmetle anıyor ve 178 yıl boyunca tarım öğretimine emeği geçen tüm hocalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.“

Editör: Ercan Çatal