Cide Belediye Başkanlığına ilk defa atanmak üzere sözleşmeli yeni personel alım ilanı açıklandı. Cide Belediyesi, Veteriner Hekim alımı 22 Nisan ve 26 Nisan 2024 tarihleri arasında sürecek.

Mali müşavirler ses yükseltti! Mali müşavirler ses yükseltti!

CİDE BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlan edilen veteriner hekim pozisyonuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

·       Türk vatandaşı olmak,

·       Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

·       Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

·       Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

·       Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

·       İlan edilen pozisyon için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

CİDE BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 22/04/2024 tarihinden 26/04/2024 tarihi mesai bitimine kadar (08:30-12:30 / 13:30-17:30), mesai saatleri içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu Cide Belediye Başkanlığı Kasaba Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:18 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kat 3 Cide/KASTAMONU adresine müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

Elektronik ortamda yapılan başvurular, istenilen belgeler eklenmek suretiyle, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin [email protected]  mail adresine yapılacaktır.  Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Editör: Banu Türkmenoğlu