Dünya nüfusu hızla artarken, kaynaklarda aynı hızla tükeniyor. Küresel ısınmanın iklim değişikliğine olumsuz etkisi nedeniyle su kaynakları tükeniyor. Tarım ve hayvancılık olumsuz yönde etkileniyor.. Bu olumsuz durum insan beslenmesi için alternatif çözümleri gündeme getiriyor. Bunlardan en ilginci yapay et

Peki nedir yapay et?

Dana, keçi, sığır veya tavuk gibi hayvanlardan alınan hücreler; glikoz, vitamin, aminoasit ve minerallerden oluşturulan bir çözelti ile birleştiriliyor. Bu çözeltinin biyoreaktörlerle karıştırılmasının ardından ortaya çıkan ve kas hücrelerinden oluşan ürüne yapay et deniyor.

Hollanda'da 3D bir fabrika ayda 500 ton biftek basıyor muş. Redenfine Meat şirketi Almanyadaki restoranlara baskılı fileto temin eden bir firma. Yaklaşık 110 Alman restoranı Redefine Meat'ten "et" satın alıyor. Sağlıklı olduğu söyleniyor. Talep de var.

"3D baskılı etin üretimine başlamak için, bilim insanları istenilen et türüne - sığır eti, domuz eti, kümes hayvanları hatta balıklara bağlı olarak hayvan kök hücresi örneğini biyopsi yapıyor.

Bu hücreler daha sonra iklim kontrollü bir biyoreaktör içinde besleyici  ve yoğun bir serumda banyo yapan bir in vitro çoğalma sürecinden geçiyorlar.

Birkaç hafta boyunca bu hücreler çoğalıyor, etkileşime geçip, biyo-bağlantı oluşturup yağ ve kas hücrelerine dönüşüyor .

Sonra, robotik bir kol, bu macun benzeri, kültürlü et filamentini birbirinin üstüne koyup ince katmanlar oluşturuyor. Kol, istenilen etin doğru şeklini ve yapısını kopyalayabilmek için bilgisayar destekli tasarım veya CAD yazılımı kullanarak yüklenmiş bir dijital dosyanın talimatlarını takip ediyor. 3D baskılı et malzemesi etin türüne ve kesimine bağlı olarak, doğru doku vaskülarizasyonuna sahip yapısal bir modeli üretmek için yeterince sert olması sağlanıyor."

Çok ilginç değil mi? Kim uğraşacak hayvan yetiştirmekle. Bin türlü zahmeti var. Oldukça da masraflı. Veterineriydi, çobanıydı, kasabıydı, yemiydi, suyuydu, ahırıydı...laboratuvarda kolayca üretmek varken.

Sen istediğin kadar doğal ve organik besleneceğim diye kendini parçala. Bak dünya nereye gidiyor?

Acaba diyorum! Tarım ve hayvancılığı bilerek mi yok ediyorlar?