2023 yılında Toplu sözleşme görüşmelerinde Memursen tarafından gündeme getirilen ve 2024 yılında çıkarılması öngörülen acil düzenlemeler arasında yer alan Disiplin Affı düzenlemesi için düğmeye basıldı.

HANGİ TARİHLERE KADAR İŞLENEN SUÇLAR KAPSAMDA OLACAK?

19 Mayıs Kastamonu hava durumu nasıl olacak? 19 Mayıs Kastamonu hava durumu nasıl olacak?

31 .12.2023 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilecek 31.12.2023 tarihine kadar işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmayacak devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmayacak.

Disiplin cezaları affedilenlerin sicil veya özlük dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılacak. Disiplin cezalarının affı ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermeyecek.

Editör: Banu Türkmenoğlu