Buna göre, öğrencilerin kendi cümleleriyle cevap verecekleri açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, bu yeni uygulamanın öğrencilerin düşünme yeteneklerini ve ifade kabiliyetlerini daha iyi değerlendirmeyi amaçladığını belirtti. Açık uçlu ve kısa cevaplı soruların, öğrencilere kendi düşüncelerini özgürce ifade etme fırsatı vereceğini vurguladı.

Öğrencilerin karşılaşacakları sınavlar, ülke genelinde, il ve ilçe genelinde ve okul genelinde olmak üzere farklı düzeylerde gerçekleştirilecek. Bu çeşitlilik, öğrencilerin genel performanslarını daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak.

Bülbül, açık uçlu soruların değerlendirme sürecinde tarafsızlık ve objektiflik esas alınacağını belirtti. Her bir öğrenci cevabı, bağımsız iki puanlayıcı tarafından değerlendirilecek ve tutarsızlık durumunda üçüncü bir puanlayıcı tarafından nihai karar verilecek.

Öğrencilere yapılan sınavların sonuçları, e-Okul sistemi üzerinden duyurulacak. Ayrıca, sınavların adil ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için soruların hazırlanması ve değerlendirilmesi sürecinde gerekli önlemler alınacak.

Geleneksel festivalde Türk şiirinin eşsiz eserleri okundu Geleneksel festivalde Türk şiirinin eşsiz eserleri okundu

Bu yeni uygulama ile öğrencilerin öğrenme süreçlerine daha etkin bir şekilde katkı sağlanması ve öğrencilerin akademik gelişimlerinin daha doğru bir şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor. Bakanlık, öğrencilerin eğitimine yönelik bu tür yenilikçi adımların önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini vurguluyor.

Editör: Serkan Kebecioğlu