Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılacak değişiklikler, özellikle ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerini doğrudan etkileyecek. Yönetmelik değişikliğiyle, Türkçe dersinden zayıf not alan öğrencilerin sınıf geçişi konusunda yeni bir zorunluluk getirilecek.

Daha önceki düzenlemelere göre ortaokul, lise, BİLSEM ve benzeri eğitim kurumlarında ana sınıfı açılabilen öğrenciler, artık sadece ilkokul bünyesinde ana sınıfına devam edebilecekler. Bu değişiklikle amaç, öğrencilerin yaş ve gelişim seviyelerine daha uygun bir eğitim alabilmelerini sağlamak.
 

Rektör Topal'dan farklılıklara çözüm için bir araya gelme vurgusu Rektör Topal'dan farklılıklara çözüm için bir araya gelme vurgusu

Sınıf geçme puanı Türkçe dersinde 70 oldu

Daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi. Bu puanların altında puan alan öğrencilerin sınıf geçme ya da kalmalarına şube öğretmenler kurulunda karar verilecek.

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ödül alınmasına ilişkin ölçütler, Türkçe dersi için 70 ve diğer dersler için 50 puan ortalaması göz önüne alınarak güncellendi.

Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yeni bir yaklaşım oluşturularak hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği yürürlüğe girdiğinden sınavların bu yönetmelikle uyumlu olarak gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli düzenlemeler yapıldı.

Ayrıca, eğitimde daha fazla düzenlilik sağlamak amacıyla tekli eğitim ve ikili eğitim tanımları getirilerek okulların ve kayıt alanlarının dijital olarak kaydedilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi (MEBCBS) ile ilgili hükümler yönetmeliğe ekleniyor.

Öğretmenlerin haftalık ders programlarının yapılmasında da değişiklikler yapılarak, engelli öğretmenler, engelli yakınına bakmakla yükümlü öğretmenler ve küçük çocuğu olan öğretmenlerin durumları dikkate alınacak.

Nakil işlemleri daha da kolaylaşıyor; öğrencilerin beslenme düzenleri göz önünde bulundurularak teneffüs süreleri düzenleniyor. Şubelere yerleştirme işlemleri e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek ve yetim, öksüz çocuklar ile ağır engelli ailelerinin çocukları için nakil süreçleri kolaylaştırılacak.

Eğitimde devamsızlık konusunda da değişiklikler yapılıyor. Öğrencilerin devamsızlığı daha etkin bir şekilde takip edilecek ve resmi raporlar doğrultusunda koruma ve bakım altına alınan öğrenciler için de devamsızlık takibi sağlanacak.